Nhất hiệu khu hồi thang

2013-04-23 11:03 AM
Phương này trọng dụng Binh lang, Sử quân, Khổ luyện căn bì để tẩy giun, phụ thêm có Ô mai, Xuyên tiêu, Tế tân

Thành phần

1.  Binh lang                         40 gam.

2.  Sử quân tử                      40 gam.

3.  Khổ luyện căn bì            20 gam.

4.  Ô mai                                5 quả.

5.  Mộc hương                      16 gam.

6.  Chỉ xác                             8 gam.

7.  Xuyên tiêu                       4 gam.

8.  Tế tân                               4 gam.

9.  Can khương                   4 gam.

10. Huyền minh phấn        12 gam.

Cách dùng

Sắc với nước, chia làm 2 lần uống.

Công dụng

Khu hồi, an hồi.

Chủ trị

Giun chui ống mật (hồi quyết), chứng bệnh tương đối nhẹ.

Giải bài thuốc

Phương này trọng dụng Binh lang, Sử quân, Khổ luyện căn bì để tẩy giun, phụ thêm có Ô mai, Xuyên tiêu, Tế tân, Can khương để an hồi; Mộc hương chỉ xác hành khí, nên thuốc này có tác dụng giảm đau. Huyền minh phấn thông đại tiện, bài trùng. Tổng hợp lại, phương này có tác dụng an (yên), khu (đuổi) và hành (cho ra), nhưng lấy khu trùng làm chủ.