Sinh hóa thang

2013-05-11 10:38 AM

Đương quy, Xuyên khung hoạt huyết, Đào nhân khử ứ, Bào khương tán hàn hành ứ, Cam Thảo ôn trung tiêu, giảm đau. Thuốc giản dị mà công hiệu lớn dùng chữa phụ nữ sau khi đẻ, máu xấu không ra.

Thành phần

1.  Đương quy          32 gam.

2.  Khung                  12 gam.

3.  Đào nhân             14 hạt.

4.  Bào khương        2 gam.

5.  Xích thảo              2 gam.

Cách dùng

Lượng trên theo nguyên phương. Ngày 1 thang sắc nước chia làm 2 lần uống.

Công dụng

Hoạt huyết tiêu ứ.

Chủ trị

Sản hậu, máu xấu không ra, đau bụng.

Giải bài thuốc

Đương quy, Xuyên khung hoạt huyết, Đào nhân khử ứ, Bào khương tán hàn hành ứ, Cam Thảo ôn trung tiêu, giảm đau. Thuốc giản dị mà công hiệu lớn dùng chữa phụ nữ sau khi đẻ, máu xấu không ra, do ứ mà đau, rất là hợp. Vì huyết ứ được khứ mà huyết mới được sinh (khứ ứ sinh tân) cho nên có tên gọi là sinh hóa thang. Nhưng không thể vì cái tên sinh hóa mà cho phương này là thuốc dưỡng huyết điều lý sau khi đẻ. (Có nghĩa là không phải thuốc hậu sản).