Sài cát giải cơ thang

2013-06-06 01:44 PM

Bài này lấy Cát căn, Sài hồ để tân tán thanh nhiệt và lấy Khương hoạt để tân ôn phát biểu nhằm giải tỏa biểu tà để người và xương khỏi đau.

Thành phần

1.  Sài hồ                   4-12 gam.

2.  Khương hoạt      8-16 gam.

3.  Kiết cánh              4-8 gam.

4.  Cam thảo             4-8 gam.

6.  Cát căn                 8-16 gam.

5.  Thược dược        2-3 gam (Xích thược).

7.  Bạch chỉ               4 gam.

8.  Hoàng cầm          8-16 gam.

9.  Thạch cao            20-40 gam.

Cách dùng

Ngày dùng một thang đem sắc chia 2 lần uống.

Công dụng

Giải cơ thanh nhiệt.

Chữa chứng bệnh

Ngoại cảm mát nhiệt, biểu chứng chưa giải mà nhiệt bên trong lại thịnh biểu hiện sợ lạnh, tráng nhiệt, không ra mồ hôi, đau đầu, xương đau, mũi khô, môi khô, miệng đắng, buồn bực không yên, rêu lưỡi trắng, lưỡi ửng đỏ, mạch hoạt sác.

Giải bài thuốc

Bài này lấy Cát căn, Sài hồ để tân tán thanh nhiệt và lấy Khương hoạt để tân ôn phát biểu nhằm giải tỏa biểu tà để người và xương khỏi đau; dùng Bạch chỉ tân lương phát tán nên trừ được đau đầu, đau lưng. Hoàng cầm, Thạch cao thanh được nhiệt ở phế vị, Thược dược mát huyết thanh nhiệt, Cam thảo, Kiết cánh thông phế lợi hầu. Do đó, bài này thực tế là thuốc giải cả biểu lý, dùng để chữa bệnh biểu chứng nặng mà nhiệt bên trong lại thịnh.

Cách gia giảm

Nhiệt thịnh thương tân, lưỡi khô táo có thể thêm Thiên hoa phấn, Tri mẫu để sinh tân dưỡng vị; đã hạ nhiệt rồi thì bớt Thạch cao mà gia Hoàng liên, rét dữ mà nhiệt trong thịnh, lưỡi đỏ, có thể bỏ Khương hoạt, Bạch chỉ gia Ngân hoa, Liên kiều để thanh nhiệt giải độc.