Thông quan tán

4/21/2013 9:56:02 PM
Bản phương dùng Tạo giáp khư đàm, Tế tân thông khiếu, dùng ngoài kích thích lỗ mũi

Thành phần

Tạo giác, Tế tân đều bằng nhau nghiền thật mịn, hòa đều mỗi bánh 0,2 gam.

Cách dùng

Dùng ống nhỏ thổi thuốc vào mũi gây hắt hơi.

Công dụng

Thông qua khai khiếu.

Chủ trị

Đột nhiên hôn quyết (mê, lạnh) bất tỉnh nhân sự, nha quan khẩn bế, sắc mặt trắng xanh, đờm dãi ủng tắc.

Giải bài thuốc

Bản phương dùng Tạo giáp khư đàm, Tế tân thông khiếu, dùng ngoài kích thích lỗ mũi. Nhưng đối với chứng trúng phong (não huyết quản) chấn thương sọ não ra hôn quyết, cấm được dùng phương này.