Cát căn hoàng cầm hoàng liên thang

6/4/2013 11:04:12 AM
Nếu người bệnh nôn mửa gia Bán hạ, ăn uống bị trệ có thể gia Sơn tra, Lục thần khúc, đau bụng có thể gia Mộc hương.

Thành phần

1.  Cát căn                 12-20 gam.

2.  Hoàng liên           4-8 gam.

3.  Hoàng cầm          12 gam.

4.  Cam thảo             4 gam.

Cách dùng

Ngày dùng một thang, sắc uống, chia 2 lần. Công dụng: Giải cơ thấu biểu thanh thấp nhiệt.

Chữa chứng bệnh

Sốt cao, tâm phiền, đi tả cấp tính, phân thối, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng mạch sác.

Giải bài thuốc

Bài này dùng Cát căn làm thuốc chủ, Hoàng cầm, Hoàng liên làm thuốc tá để thanh nhiệt táo thấp, Cam thảo để hòa trung nên bài này có thể giải cơ thấu biểu lại có thể thanh nhiệt chỉ tả là bài giải cả biểu 1ý. Bài này vốn chữa bệnh nhiệt tính ở biểu, chưa giải được, tà nhiệt nhập lý, ép nhiệt hạ lợi, bây giờ đùng chữa tràng viêm cấp tính, bệnh lỵ có vi trùng, thân nhiệt, đi tả (nhiệt tả).

Cách gia giảm

Nếu người bệnh nôn mửa gia Bán hạ, ăn uống bị trệ có thể gia Sơn tra, Lục thần khúc, đau bụng có thể gia Mộc hương.