Thanh táo cứu phế thang

5/2/2013 11:41:48 AM
Đây là phương chủ yếu trị táo nhiệt thương phế. Tang diệp, Thạch cao thanh táo nhiệt. A giao, Mạch đông, Hạnh nhân dưỡng phế âm

Thành phần

1.  Tang diệp             12 gam.

2.  Thạch cao            20-40 gam.

3.  Nhân sâm           10-12 gam (Có khi dùng Hài nhi sâm, Sa sâm).

4.  Cam thảo             4 gam.

5.  Ma nhân (vừng)  12 gam.

6.  A giao                   8-12 gam.

7.  Mạch đông           12 gam.

8.  Hạnh nhân          12 gam.

9.  Tỳ bà diệp            12 gam.

Cách dùng

Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Thanh phế nhuận táo.

Chủ trị

Táo nhiệt thương phế, thở gấp, ho khan không đờm hoặc ít đờm, yết hầu mồm mũi khô ráo, lưỡi khô rêu ít.

Giải bài thuốc

Đây là phương chủ yếu trị táo nhiệt thương phế. Tang diệp, Thạch cao thanh táo nhiệt. A giao, Mạch đông, Hạnh nhân dưỡng phế âm. Nhân sâm, Cam thảo ích phế khí. Dùng cả Hạnh nhân, Tỳ bà để hóa đàm chỉ khái, thanh táo nhiệt và dương khí âm cho nên bài này dưỡng âm nhuận phế mạnh hơn bài Tang hạnh thang nhưng sơ phong tán tà thì kém hơn.

Phụ phương

Bách hợp cố phế thang: (Tên cũ: Bách hợp cố kim thang)

Sinh địa, Thục địa, Mạch đông, Bách hợp, Bạch thược, Đương quy, Xuyên bối, Huyền sâm, Cát cánh, Cam thảo hợp thành tễ.

Thanh táo cứu phế thang chủ trị ho do táo. Do ôn táo ngoại tà xâm phạm, có chứng trạng ngoại cảm. Còn Bách hợp cố phế thang trị ho táo do phế âm hư không có triệu chứng ngoại tà. Cho nên phương này tập trung dùng Sinh, Thục địa, Mạch đông, Bách hợp, Bạch thược, Đương quy để dưỡng âm dịch phối hợp Xuyên bối nhuận phế, Cát cánh, Cam thảo lợi yết hầu.