Thanh nga hoàn

2013-05-11 06:04 PM

Bổ cốt chỉ tân khổ đại ôn, ôn thận tráng nguyên dương, Hồ đào nhục bổ mệnh môn hỏa, nạp thận khí.

Thành phần

1.  Bổ cốt chỉ (Phá cố chỉ) sao rượu           160 gam.

2.  Đỗ trọng sao muối, rồi sao rượu          160 gam.

3.  Hồ đào nhục sao                                      160 gam.

4.  Đại toán đầu khứ ý (tỏi bỏ vỏ)                160 gam.

Cách dùng

Các vị nghiền bột làm hoàn, mỗi lần uống 12 gam lúc đói bụng, uống với rượu nóng, hoặc nước chín ấm. Có thể đổi làm thang tễ (giảm liều) sắc uống ngày 2 lần.

Công dụng

Bổ thận, chữa eo lưng đau (yêu thống). Chủ trị: Thận hư yêu thống.

Giải bài thuốc

Bổ cốt chỉ tân khổ đại ôn, ôn thận tráng nguyên dương, Hồ đào nhục bổ mệnh môn hỏa, nạp thận khí, Đỗ trọng bổ can thận trị yêu thống. Ba vị phối hợp bổ hạ tiêu thận dương, dùng nước muối dẫn thuốc vào thận, lấy củ tỏi cay thông để tán hàn thấp. Thật là một phương thuốc cực hay mà giản dị để chữa chứng thận hư yêu thống vậy.