Thần tê đan

2013-04-21 09:47 PM
Trừ Xương bồ và các vị Sinh địa, Đậu xị ra, các vị còn lại nên nghiền thành bột mịn, trộn đều, rồi dùng Sinh địa, Xương bồ tươi vắt lấy nước trấp. Lấy nước đó sắc với Đậu xị cho cạn.

Thành phần

1.  Tê giác tiêm                                 240 gam.

2.  Thạch xương bồ tươi                240 gam.

3.  Hoàng cầm                                  240 gam.

4.  Sinh địa tươi                               640 gam.

5.  Ngân hoa (tươi càng tốt)           640 gam.

6.  Cam trung hoàng                       160 gam.

7.  Liên kiều                                      400 gam.

8.  Bản lam căn                                360 gam.

9.  Đậu xị                                           320 gam.

10. Nhân sâm                                   280 gam.

11. Thiên hoa phấn                         160 gam.

12. Tử thảo                                        160 gam.

Trừ Xương bồ và các vị Sinh địa, Đậu xị ra, các vị còn lại nên nghiền thành bột mịn, trộn đều, rồi dùng Sinh địa, Xương bồ tươi vắt lấy nước trấp. Lấy nước đó sắc với Đậu xị cho cạn, rồi hòa với bột thuốc quấy cho thật đều mà luyện thành viên Mỗi liều chế được 9.480 viên.

Cách dùng

Ngày 1 viên chia 2-4 lần uống với nước chín. Trẻ em theo tuổi mà giảm liều. Công dụng: Thanh nhiệt, lương huyết, giải độc.

Chủ trị

Các chứng nhiệt tính bệnh, nhiệt nhập doanh huyết, nhiệt độc nội hãm, thần hôn nói nhảm, phát ban phát chẩn, lưỡi đen, mắt đỏ phiền táo v.v…

Giải bài thuốc

Phương này dùng Sinh địa, Huyền sâm, Tê giác thanh vinh, lương huyết giải độc; Hoàng cầm, Ngân hoa, Liên kiều, Bản lam, Cam trung hoàn, tử, thảo thanh nhiệt giải độc, hoa phấn sinh tân thanh nhiệt, phối ngũ với Đậu xị tuyên thấu tà nhiệt, Xương bồ phương hương khai khiếu. Toàn phương có trọng điểm là lương huyết giải độc.

Tác dụng khai khiếu kém.