Mộc hương binh lang hoàn

2013-05-20 09:46 AM

Bài này dùng Mộc hương, Binh lang, Hương phụ, Thanh bì, Trần bì, Chỉ xác để hành khí, lợi khí, phá khí, đạo trệ. Tam lăng.

Thành phần

1.  Mộc hương                      1 lạng.

2.  Binh lang                         1 lạng.

3.  Thanh bì                           1 lạng.

4.  Trần bì                              1 lạng.

5.  Chỉ xác                             1 lạng.

6.  Nga truật                          1 lạng.

7.  Hoàng liên                       1 lạng.

8.  Tam lăng                          1 lạng.

9.  Hoàng bá                         3 lạng.

10. Đại hoàng                       3 lạng.

11. Hương phụ                    3 lạng.

12. Hắc sửu                          4 lạng.

13. Huyền minh phấn         2 lạng.

Cách dùng

Liều lượng nói trên dùng để chế thuốc hoàn, hiệu thuốc có bán thuốc chế sẵn, mỗi lần dùng 6-12 gam ngày 2 lần, uống với nước đun chín, chuyển thành thang với liều lượng thích hợp, đun sắc chia 2 lần uống.

Công dụng

Hành khí đạo trệ, tả nhiệt thông tiện.

Chữa chứng bệnh: Ăn uống không tiêu, tích trệ nội đình, bụng đau đầy chướng, đại tiện bí kết và đi lỵ đỏ trắng, lý cấp hậu trọng, rêu lưỡi vành nhờn, mạch thực, mạnh.

Giải bài thuốc

Bài này dùng Mộc hương, Binh lang, Hương phụ, Thanh bì, Trần bì, Chỉ xác để hành khí, lợi khí, phá khí, đạo trệ. Tam lăng, Nga truật tiêu tích. Hoàng liên, Hoàng bá táo thấp thanh nhiệt, Hắc sửu, Đại hoàng thông tiện. Nhìn qua toàn bài thuốc, tập trung dùng Mộc hương, Binh lang để hành khí, mục đích của nó là sơ thông tràng vị, co dãn cơ bắp là chính để giải trừ đầy, mãn đau chướng, đồng thời tả nhiệt thông tiện, đạo trệ hạ hành cho nên nếu thấp nhiệt tích trệ, khí trệ nặng, đại tiện bí hoặc đau bụng, lý cấp hậu trọng mà người bệnh chính khi chưa hư thì dùng bài thuốc này là thích hợp nhất.