Ngô thù du thang (ôn)

2013-05-25 08:08 PM

Ngô thù du ôn trung tán hàn, giáng nghịch ngừng nôn, có tác dụng thôi đau là thuốc chủ của bài thuốc này, Nhân sâm Đại táo bổ khí hòa trung.

Thành phần

1.  Ngô thù du           4-8 gam.

2.  Nhân sâm           12-18 gam (hoặc Đảng sâm).

3.  Sinh khương       8-16 gam.

4.  Đại táo                  4-8 quả.

Cách dùng

Ngày dùng một thang, đun sắc chia 2 lần uống.

Công dụng

Ôn trung bổ hư, giáng nghịch ngừng nôn.

Chữa chứng bệnh

Vị trung hư hàn, ăn xong muốn nôn, dưới vùng tim bĩ mãn, ợ chua, bụng trên đau, nôn khan hoặc nôn ra nước dãi, đau đầu, lưỡi đạm, rêu trắng hoạt, mạch trầm trì.

Giải bài thuốc

Ngô thù du ôn trung tán hàn, giáng nghịch ngừng nôn, có tác dụng thôi đau là thuốc chủ của bài thuốc này, Nhân sâm Đại táo bổ khí hòa trung, Sinh khương tán hàn ngừng nôn, đều là thuốc phù trợ. Ngô thù du phối hợp với Nhân sâm có tác dụng ôn trung bổ hư. Ngô thù du phối hợp với Sinh khương có thể tăng thêm ôn trung ngừng đau, giáng nghịch ngừng nôn để chữa chứng nôn khan, nôn ra dãi và ợ nấc thuộc tính hư hàn. Nếu có hàn thấp, nôn mửa nhiều, rêu lưỡi trắng nhờn nên bỏ nhân sâm, gia Bán hạ, Trần bì để táo thấp, lý khí, ngừng nôn.