Đại hoàng cầm thảo thang

15/05/2013 11:17
Bài này gia Mang tiêu thì gọi là Điều vị thừa khí thang, bỏ Cam thảo gia Chỉ thực, Hậu phác gọi là Tiểu thừa khí thũng, bỏ Cam thảo gia Mang tiêu

Thành phần

1.  Sinh địa hoàng   4-12 gam.

2.  Sinh cam thảo     4-12 gam.

Cách dùng

Ngày dùng 1 thang, đun sắc uống.

Công dụng

Tả nhiệt hỏa ở vị tràng, thông đại tiện, ngừng nôn.

Chữa chứng bệnh

Tràng vị tích nhiệt biểu hiện bí đại tiện, miệng hôi, rêu lưỡi vàng nhờn, ăn vào
nôn ra.

Giải bài thuốc

Bài này dùng Đại hoàng, Cam thảo tả hỏa thanh nhiệt, 2 vị phối hợp dùng khiến ngừng nôn. Mục đích để thông lợi đại tiện, đại tiện thông lợi thì vị hỏa hạ hành, vị khí thông giáng thì nôn mửa giải được.

Cách gia giảm

Bài này gia Mang tiêu thì gọi là Điều vị thừa khí thang, bỏ Cam thảo gia Chỉ thực, Hậu phác gọi là Tiểu thừa khí thũng, bỏ Cam thảo gia Mang tiêu, Chỉ thực, Hậu phác gọi là Đại thừa khí thang. Chữa chứng tràng vị thực nhiệt biểu hiện bí đại tiện, nôn mửa v.v…