Các bài thuốc đông y hiệu nghiệm

Bạch đầu ông thang, Bạch ngọc cao, Bài xung cổ thang, Bán hạ hậu phác thang, Bán hạ tả tâm thang, Bằng băng tán (Nghiệm phương), Bảo hòa hoàn, Bát chính tán, Bình khái hợp tễ.

Các loại bài thuốc đông y và cách dùng

Phân loại tác dụng bài thuốc đông y

Gia giảm biến hóa bài thuốc đông y

Cấu tạo một bài thuốc đông y

Khương bàng bồ bạc thang

Sài cát giải cơ thang

Tang cúc ẩm

Ngân kiều tán

Hương nhu ẩm

Kinh phong bại độc tán

Bài xung cổ thang

Đương quy lục hoàng hoàn

Ngân kiều thạch hộc thang

Dưỡng âm thanh phế thang

Thanh cao miết giáp thang

Thanh cốt tán

Long đởn tả can thang

Tả phế tán

Thanh ôn bại độc ẩm

Thanh dinh thang

Tê giác địa hoàng thang

Phổ tế tiêu độc ẩm

Hoàng liên giải độc thang

Tả tâm thang

Liên phác ẩm

Cam lộ tiêu độc đan

Nhân trần cao thang

Bạch đầu ông thang

Thạch cao thục địa tiễn (thanh nhiệt)

Trúc diệp thạch cao thang

Thach cao tri mẫu quế chi thang

Cao cầm thang

Cát căn hoàng cầm hoàng liên thang

Chi tử cổ thang

Ngũ nhân hoàn

Kỷ tiêu lịch hoàng hoàn

Thập táo thang

Cam toại thông kết thang

Đại hàm hùng thắng

Ôn tỳ thang

Đại hoàng phụ tử thang

Tam vật bị cấp hoàn

Hoàng long thang

Phòng phong thông kinh tán

Lương cách tán

Đại thừa khí thang

Quế chi thang

Thống tả yếu phương

Hoàng liên thang

Bán hạ tả tâm thang

Đại sài hồ thang

Tiểu sài hồ thang

Ôn dương lợi thủy thang

Sâm phu thang

Tứ nghịch thang

Ngũ tích tán

Đại kiện trung thang

Ngô thù du thang (ôn)

Lý trung hoàn (ôn)

Hải tảo ngọc hồ thang

Nội tiêu loa lịch hoàn

Đởm đạo bài thạch thang

Tiêu thạch phàn thạch tán

Chỉ truật hoàn

Mộc hương binh lang hoàn

Chỉ thực đạo trệ hoàn

Bảo hòa hoàn

Nhị tiền thang

Địa hoàng ẩm tử

Hữu quy hoàn

Kim quỹ thận khí hoàn

Chích cam thảo thang

Sinh mạch tán

Mạch môn đông thang

Cam mạch đại táo thang

Tăng dịch thang

Hà xa đại tạo hoàn

Đại bổ âm hoàn

Tả quy hoàn

Lục vị địa hoàng hoàn

Quy tỳ thang

Đương quy bổ huyết thang

Thái sơn bàn thạch tán

Tứ vật thang

Độc sâm thang

Bổ trung ích khí thang

Kiện tỳ ích khí thang

Đạo khí thang

Ngũ ma ẩm

Bán hạ hậu phác thang

Việt cúc hoàn

Kim linh tử tán

Tứ nghịch tán

Đinh hương thị đế thang

Quất bì trúc nhự thang

Tuyên phức đại giả thang

Ngọc khu đan

Đại hoàng cầm thảo thang

Đại bán hạ thang

Tả kim hoàn

Ngô thù du thang

Tiểu bán hạ thang

Thanh chấn thang

Thạch cao thục địa tiễn

Thanh vi tán

Thanh nga hoàn

Tiểu kiến trung thang

Lý trung hoàn

Lương phu hoàn

Nhất quán tiễn

Quất lâu giới bạch (bạch tửu thang)

Thương nhĩ tử tán

Ích khí thông minh thang

Xuyên khung trà điều tán

Bổ dương hoàn ngũ thang

Đương quy tứ nghịch thang

Cánh hạ trục ứ thang

Huyết phủ trục ứ thang

Đại hoàng giá trùng hoàn

Đào nhân thừa khí thang

Phúc nguyên hoạt huyết thang

Thiếu phúc trục ứ thang

Sinh hóa thang

Ôn kinh thang

Đào hồng tứ vật thang

Giao ngải thang

Hoàng thổ thang

Hòe hoa tán

Tiểu kế ẩm tử

Tứ sinh hoàn

Thập khôi hoàn

Đại cáp thang

Tuyết cánh thang

Sâm giới tán

Bổ phế a giao thang

Thanh táo cứu phế thang

Tang hạnh thang

Đình lịch đại táo tả phế thang

Tam tử thang (tam tử dưỡng thân thang)

Tô tử giáng khí thang

Linh quế truật cam thang

Phế lao nghiệm phương

Bình khái hợp tễ

Đạo đàm thang

Ôn đảm thang

Nhị trần thang

Tiểu hãm hung thang

Chỉ thấu tán

Kim phất thảo tán

Ôn phế hóa ẩm thang

Định xuyễn thang

Ma hạnh thạch cam thang

Ma hoàng thang

Tam cao thang

Tỳ giải phan thanh ẩm

Đạo nhiệt tán

Bát chính tán

Lục nhất tán

Thực tỳ ẩm

Phòng kỷ hoàng kỳ thang

Ngũ bình tán

Ngũ linh tán

Bình vị tán

Tam nhân thang

Hoắc hương chính khí tán

Trướng tý nghiệm phương

Thân thống trục ứ thang

Ô đầu thang

Gia giảm thương truật thạch cao tri mẫu thang

Quế chi thược dược tri mẫu thang

Độc hoạt ký sinh thang

Ước tý thang

Tang chi hổ trượng thang

Miết giáp tiễn hoàn

Hà nhân ẩm

Đạt nguyên ẩm

Thanh tỳ ẩm

Thường sơn ẩm

Tài ngược thất bảo ẩm

Hoàng bệnh phong phàn hoàn

Hóa trùng hoàn

Phi tử quán chúng thang

Khu điều thang

Nhất hiệu khu hồi thang

Ô mai hoàn

Thông quan tán

Tiểu nhi hồi xuân đan

Hầu tảo tán

Hồng linh đan

Tịch ôn thang

Ngọc khu đan khai khiếu

Hành quân tán

Tô hợp hương hoàn

Thần tê đan

Tử tuyết đan

Chí bảo đan

An cung ngưu hoàng hoàn

Ngọc chân tán

Khiên chính tán

Âm giác phục mạch thang

Thiên ma câu đằng ẩm

Trấn can tức phong thang

Chi xinh tán

Giao thái hoàn

Toan táo nhân thang

Hoàng liên a giao thang

Chu sa an thần hoàn

Bổ tâm đan

Từ chu hoàn

Hắc tích đan

Quế cam long mẫu thang

Cửu tiên tán

Tứ thần hoàn

Dưỡng tạng thang

Đào hoa thang

Dũ đới hoàn (Thư thụ căn hoàn)

Chấn linh thang

Súc tuyến hoàn

Tang phiêu tiêu tán

Kim tỏa cố tinh hoàn

Ngọc bình phong tán

Mẫu lệ tán

Ngoại khoa thiềm tô hoàn

Tiêu kim đan

Tứ diệu dũng an thang

Thấu nùng tán

Dương hòa thang

Tiêu ung thang (Tiên phương hoạt mệnh ẩm)

Đại hoàng mẫu đơn thang

Vị kinh thang

Xuy nhị hồng miên tán

Bằng băng tán (Nghiệm phương)

Kim hoàng tán (Như ý kim hoàng tán)

Bạch ngọc cao

Ngọc lộ tán (Nghiệm phương)

Thiên chủy cao (Nghiệm phương)

Cứu nhất đan (Y tông kim giám)

Thăng đan (dược)

Thanh đại tán (Khẩu cam dược)

Tịch loại tán (Ôn nhiệt kinh vi)

Các danh mục

Sổ tay cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý

Triệu chứng học nội khoa

Triệu chứng học ngoại khoa

Bệnh học nội khoa

Bài giảng bệnh học nội khoa

Bệnh học ngoại khoa

Bệnh học nhi khoa

Bài giảng sản phụ khoa

Bài giảng truyền nhiễm

Bệnh học và điều trị đông y

Bài giảng tai mũi họng

Bài giảng răng hàm mặt

Bài giảng nhãn khoa

Bài giảng da liễu

Thực hành chẩn đoán và điều trị

Bệnh học nội thần kinh

Bệnh học lao

Đại cương về bệnh ung thư

Nội khoa miễn dịch dị ứng

Sách châm cứu học

Bài giảng sinh lý bệnh

Bài giảng miễn dịch

Bài giảng giải phẫu bệnh

Gây mê hồi sức

Sinh lý y học

Phôi thai học

Bài giảng dược lý lâm sàng

Chẩn đoán hình ảnh

Y pháp trong y học

Sách điện tâm đồ

Các bài thuốc đông y hiệu nghiệm

Sách siêu âm tim

Xét nghiệm sinh hóa trong lâm sàng

Tâm lý học và lâm sàng

Thực hành tim mạch

Cẩm nang điều trị

Thực hành chẩn đoán điện tâm đồ bệnh lý

Điều dưỡng học nội khoa

Phương pháp viết báo trong nghiên cứu y học

Hồi sức cấp cứu toàn tập

Điều dưỡng truyền nhiễm

Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Giải phẫu cơ thể người

Bài giảng huyết học và truyền máu

Những kỹ năng lâm sàng

Bài giảng vi sinh y học

Bệnh nội khoa: hướng dẫn điều trị