Linh quế truật cam thang

02/05/2013 11:36
Đây là 1 phương kiện tỳ khứ thấp, ôn hóa đàm ẩm, để chữa chứng tỳ không kiện vận, khí không hóa được thủy, thấp tụ thành đàm gây ho khí súc.

Thành phần

1.  Phục linh              16 gam.

2.  Quế chi                 8 gam.

3.  Bạch truật            12 gam.

4.  Cam thảo             4 gam.

Cách dùng

Ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống. Công dụng: Kiện tỳ khí thấp. Ôn hóa hàn ẩm.

Chủ trị

Đàm ẩm cách trở, ngực sườn đầy tức, ho khí súc, đầu choáng, tim hồi hộp.

Giải bài thuốc

Phục linh lợi thấp, Quế chi thông dương, Bạch truật kiện tỳ, Cam thảo hòa trung. Đây là 1 phương kiện tỳ khứ thấp, ôn hóa đàm ẩm, để chữa chứng tỳ không kiện vận, khí không hóa được thủy, thấp tụ thành đàm gây ho khí súc (gấp mà ngắn), đầu choáng, tim hồi hộp. Đối với chứng hen, viêm phế quản mãn tính không khỏi, dùng phương này để ôn vận trung dương mà chữa gốc bệnh. Khí hư nên gia Đẳng sâm, đờm nhiều nên hợp nhị trần.