Đại cáp thang

02/05/2013 11:45
Thanh đại thanh can hỏa. Hải cáp xác (vỏ con sò bể) hóa nhiệt đờm. Hai vị phối ngũ trị chứng can hỏa phạm phế, dẫn đến ho nghịch khí suyễn nhất định hiệu quả.

Thành phần

1.  Thanh đại (chàm)           240 gam.

2.  Hải cáp xác                      240 gam.

Cách dùng

Nghiền thuốc thành bột, hàng ngày uống thuốc bột với dầu vừng. Hiện nay hay dùng túi vải cho thuốc vào mỗi lần từ 12-16 gam sắc với nước thành thang mà uống cũng được.

Công dụng

Thanh nhiệt, hóa đàm.

Chủ trị

Can hỏa phế nhiệt, ho, đờm nhiều, vàng khè lẫn máu, ngực sườn đau.

Giải bài thuốc

Thanh đại thanh can hỏa. Hải cáp xác (vỏ con sò bể) hóa nhiệt đờm. Hai vị phối ngũ trị chứng can hỏa phạm phế, dẫn đến ho nghịch khí suyễn nhất định hiệu quả. Lâm sàng thường dùng phương này cùng với phương Tả phế thang (Tả bạch tán) phối hợp, cùng dùng.