Giải phẫu bệnh hội chứng Asherman

26/11/2012 20:17
Mô nạo có ít mô nội mạc. Các vùng dính trong buồng tử cung là tổ chức sợi hay cơ trơn, với phản ứng viêm nhẹ.

Hội chứng này có thể xảy ra sau nạo thai hoặc nạo tử cung sau sinh, nhất là khi tử cung có nhiễm trùng. Tổn thương nội mạc có thể gây ít kinh hay vô kinh và vô sinh.

Nạo tử cung khi không có thai thì ít có hoặc không có tai biến này.

Vi thể:

Mô nạo có ít mô nội mạc. Các vùng dính trong buồng tử cung là tổ chức sợi hay cơ trơn, với phản ứng viêm nhẹ.

Chẩn đoán bệnh dựa vào soi hay chụp buồng tử cung có cản quang. Điều trị bằng nạo để gỡ giải dính và đặt một vòng tránh thai trong buồng tử cung, cùng với điều trị với thuốc ngừa thai (estroge-medroxyprogesterone).