Giải phẫu bệnh u lành cổ tử cung

2012-11-27 04:18 PM

Các khe tuyến tăng sản nhiều, sâu và đều, có nơi dãn nở thành nang, mô đệm tăng sản dạng pôlíp.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

U cơ trơn

Chiếm 8% các u cơ trơn tử cung. U thường ở mép cổ tử cung, hoặc có dạng pôlíp.

Đại thể và vi thể của u tương tự như u cơ trơn ở thân tử cung, với các dạng mô học khác nhau, thoái hoá hyalin, dạng đa bào, dạng có đại bào.

U lành mạch máu

Hiếm gặp ở cổ tử cung. U có thể có dạng hang hay dạng mao mạch, khu trú hay lan toả.

U thường gây xuất huyết âm đạo và được gặp ở bệnh nhân 20-30 tuổi.

U sợi-tuyến dạng nhú

Hiếm gặp, thường ở phụ nữ mãn kinh dưới dạng pôlíp đường kính 3-5cm.

Vi thể:

Các khe tuyến tăng sản nhiều, sâu và đều, có nơi dãn nở thành nang, mô đệm tăng sản dạng pôlíp. Các tế bào sợi, cơ trơn và thượng mô tuyến tăng sản đồng đều. Tế bào tuyến tiết nhầy tương tự như thượng mô cổ trong cổ tử cung, có nơi thượng mô tuyến chuyển sản gai.

Điều trị cắt bỏ u hoặc cắt bỏ tử cung nếu u ở nhiều nơi hoặc tái phát.