Mẫu câu tiếng Anh dùng tại hiệu thuốc

Ngày: 20/10/2014 - 13:35

By member of dieutri.vn

Mẫu câu tiếng Anh này sẽ rất hữu ích khi sử dụng tại hiệu thuốc.I'd like some … tôi muốn mua …

toothpaste kem đánh răng

paracetamol thuốc paracetamol

I've got a prescription here from the doctor tôi có đem theo đơn thuốc của bác sĩ

have you got anything for …? anh/chị có thuốc nào chữa … không?

cold sores bệnh rộp môi

a sore throat đau họng

chapped lips nẻ môi

a cough ho

travel sickness say xe

athlete's foot nấm chân

can you recommend anything for a cold? anh/chị có thể giới thiệu thuốc nào chữa cảm không?

I'm suffering from … tôi đang bị …

hay fever sốt mùa khô

indigestion khó tiêu

diarrhoea tiêu chảy

I've got a rash tôi bị phát ban

you could try this cream anh/chị có thể thử loại kem bôi này

if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor nếu sau một tuần không khỏi, anh/chị nên đi khám bác sĩ

have you got anything to help me stop smoking? anh/chị có thuốc gì giúp tôi bỏ thuốc không?

have you tried nicotine patches? anh/chị đã thử cao dán nicôtin chưa?

can I buy this without a prescription? tôi có thể mua khi không có đơn thuốc không?

it's only available on prescription cái này chỉ bán khi có đơn thuốc của bác sĩ

does it have any side-effects? cái này có tác dụng phụ không?

it can make you feel drowsy nó có thể khiến anh/chị buồn ngủ

you should avoid alcohol anh/chị nên tránh rượu bia

I'd like to speak to the pharmacist, please cho tôi xin gặp dược sĩ