Quy chế bệnh viện

Nhiệm vụ và quyền hạn Bác sỹ điều trị, Bác sỹ gây mê hồi sức, Bác sỹ giải phẫu bệnh, Bác sỹ khoa khám bệnh, Bác sỹ khoa ngoại, Bác sỹ sản phụ khoa, gaism đốc, phó giám đốc, trưởng phòng khoa

Mười hai điều y đức

Quy chế vào viện chuyển khoa chuyển viện ra viện

Quy chế công tác khoa dinh dưỡng

Quy chế công tác khoa dược

Quy chế công tác khoa giải phẫu bệnh

Quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn

Quy chế công tác khoa lọc máu thận nhân tạo

Quy chế công tác khoa truyền máu

Quy chế công tác khoa ung bướu điều trị tia xạ

Quy chế công tác khoa y học hạt nhân

Quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh

Quy chế công tác khoa nội soi

Quy chế công tác khoa thăm dò chức năng

Quy chế công tác khoa xét nghiệm

Quy chế công tác khoa mắt

Quy chế công tác khoa tai mũi họng

Quy chế công tác khoa răng hàm mặt

Quy chế công tác khoa phụ sản

Quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê hồi sức

Quy chế công tác khoa ngoại

Quy chế công tác khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng

Quy chế công tác khoa lao

Quy chế công tác khoa truyền nhiễm

Quy chế công tác khoa tâm thần

Quy chế công tác khoa thần kinh

Quy chế công tác khoa y học cổ truyền

Quy chế công tác khoa nhi

Quy chế công tác khoa nội

Quy chế công tác khoa hồi sức cấp cứu

Quy chế công tác khoa khám bệnh

Quy chế giải quyết người bệnh tử vong

Quy chế đối với người bệnh không có người nhận

Quy chế công tác xử lý chất thải bệnh viện

Quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện

Quy chế quản lý buồng bệnh buồng thủ thuật

Quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Quy chế sử dụng thuốc bệnh viện

Quy chế hội chẩn bệnh viện

Quy chế khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu

Quy chế điều trị ngoại trú bệnh viện

Quy chế chẩn đoán bệnh án và kê đơn

Quy chế cứu thương bệnh viện

Quy chế thường trực bệnh viện

Quy chế khen thưởng kỷ luật trong bệnh viện

Quy chế công tác kiểm tra bệnh viện

Quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện

Quy chế công tác hợp tác quốc tế bệnh viện

Quy chế công tác nghiên cứu khoa học công nghệ

Quy chế học tập và giảng dạy tại bệnh viện

Quy chế chỉ đạo tuyến bệnh viện

Quy chế sửa chữa xây dựng bệnh viện

Quy chế quản lý sử dụng vật tư thiết bị y tế

Quy chế quản lý tài chính bệnh viện

Quy chế trang phục y tế

Quy định về hội đồng thuốc và điều trị

Quy chế quản lý lao động bệnh viện

Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

Quy chế họp giao ban bệnh viện

Quy chế thông tin báo cáo bệnh viện

Quy chế quản lý biểu mẫu và sổ ghi chép thông tin y tế

Quy chế kế hoạch bệnh viện

Viên chức nhà đại thể bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Lái xe ô tô cứu thương bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Thủ kho bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Y công bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Hộ lý chung: nhiệm vụ quyền hạn

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu phục hồi chức năng: nhiệm vụ quyền hạn

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh: nhiệm vụ quyền hạn

Kỹ thuật viên xét nghiệm bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Kỹ thuật viên trưởng bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Nữ hộ sinh: nhiệm vụ quyền hạn

Y tá điều dưỡng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức: nhiệm vụ quyền hạn

Y tá điều dưỡng chăm sóc: nhiệm vụ quyền hạn

Y tá điều dưỡng hành chính khoa: nhiệm vụ quyền hạn

Y tá điều dưỡng trưởng phẫu thuật gây mê hồi sức: nhiệm vụ quyền hạn

Y tá điều dưỡng nữ hộ sinh trưởng: nhiệm vụ quyền hạn

Bác sĩ dinh dưỡng: nhiệm vụ quyền hạn

Dược sỹ pha chế thuốc: nhiệm vu quyền hạn

Dược sỹ phụ trách cấp phát thuốc: nhiệm vụ quyền hạn

Bác sỹ giải phẫu bệnh: nhiệm vụ quyền hạn

Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh: nhiệm vụ quyền hạn

Bác sỹ xét nghiệm cận lâm sàng: nhiệm vụ quyền hạn

Bác sỹ vật lý trị liệu phục hồi chức năng: nhiệm vụ quyền hạn

Bác sỹ sản phụ khoa: nhiệm vụ quyền hạn

Bác sỹ gây mê hồi sức: nhiệm vụ quyền hạn

Bác sỹ khoa ngoại: nhiệm vụ quyền hạn

Bác sỹ điều trị: nhiệm vụ quyền hạn

Bác sỹ khoa khám bệnh: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng phòng đẻ: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa dược bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa chống nhiễm khuẩn bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa giải phẫu bệnh: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa thăm dò chức năng: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa vi sinh: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa hóa sinh: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa huyết học: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa xét nghiệm trong bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa ung bướu: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa y học hạt nhân: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng (nhiệm vụ quyền hạn)

Trưởng khoa mắt: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa răng hàm mặt: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa tai mũi họng: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa phụ sản: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa ngoại: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa nhi: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa y học cổ truyền: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa tâm thần: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa thần kinh: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa da liễu: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa lao: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa truyền nhiễm: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa huyết học lâm sàng: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa dị ứng: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa nội tiết: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa nội thận tiết niệu: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa nội cơ xương khớp: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa nội tiêu hóa: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa nội tim mạch: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa nội: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa hồi sức cấp cứu: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa khám bệnh: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa lâm sàng trong bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng khoa trong bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn chung

Trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng phòng tổ chức cán bộ bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng phòng hành chính quản trị bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng phòng vậy tư thiết bị y tế bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng phòng y tá điều dưỡng: nhiệm vụ quyền hạn

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện: nhiệm vụ và quyền hạn

Hội đồng khoa học bệnh viện: nhiệm vụ và quyền hạn

Giám đốc và phó giám đốc bệnh viện: nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng tài chính kế toán bệnh viện: vị trí, chứng năng nhiệm vụ, tổ chức

Phòng tổ chức cán bộ bệnh viện: vị trí, chức năng nhiệm vụ, tổ chức

Phòng hành chính quản trị bệnh viện: vị trí, chức năng nhiệm vụ, tổ chức

Phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện: vị trí, chức năng, nhiện vụ, tổ chức

Phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện: vị trí, chức năng nhiệm vụ, tổ chức

Phòng y tá điều dưỡng: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Bệnh viện chuyên khoa hạng III: ba, vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Bệnh viện chuyên khoa hạng II: hai, vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Bệnh viện chuyên khoa hạng I: một, vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Bệnh viện đa khoa hạng III: ba, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Bệnh viện đa khoa hạng II (hai): vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Bệnh viện đa khoa hạng I: một, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Nhiệm vụ chung của bệnh viện