Luật dược 2016

Bán thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký lưu hành thuốc đông y, Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược, Chứng chỉ hành nghề dược, Cơ quan quản lý nhà nước về dược

Điều khoản thi hành luật dược 2016

Quy định về quản lý giá thuốc

Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, nguyên liệu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Quy định về thử tương đương sinh học của thuốc

Quy định về thử thuốc trên lâm sàng

Quản lý thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh

Quy định pháp luật về dược lâm sàng

Thông tin, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc

Đơn thuốc và sử dụng thuốc

Kinh doanh cung ứng thuốc cổ truyền

Nuôi trồng, thu hái, khai thác, chế biến bảo quản dược liệu

Thu hồi thuốc nguyên liệu làm thuốc

Lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc

Đăng ký thuốc nguyên liệu làm thuốc

Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Điều kiện kinh doanh đối với thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Hoạt động kinh doanh dược và cơ sở kinh doanh dược

Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề dược

Quản lý Chứng chỉ hành nghề dược

Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

Thủ tục về Chứng chỉ hành nghề dược

Hồ sơ về Chứng chỉ hành nghề dược

Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn dược

Chứng chỉ hành nghề dược

Trách nhiệm trong phát triển công nghiệp dược

Quy hoạch phát triển công nghiệp dược

Lĩnh vực ưu tiên trong phát triển công nghiệp dược

Chính sách của Nhà nước về dược

Những hành vi bị nghiêm cấm trong luật dược

Hội và hiệp hội về dược

Cơ quan quản lý nhà nước về dược

Quản lý nhà nước về giá thuốc

Dự trữ quốc gia về thuốc

Giải thích từ ngữ trong luật dược

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng luật dược