Quy chế điều trị ngoại trú bệnh viện

2012-09-24 08:42 PM

Làm hồ sơ bệnh án đầy đủ như người bệnh nội trú và theo dõi quản lý tại khoa khám bệnh và các khoa được giám đốc bệnh viện giao nhiệm vụ.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Quy định chung

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú được thực hiện đối với những người bệnh không nằm điều trị nội trú:

Một số bệnh mạn tính ngoài đợt tiến triển cấp.

Một số bệnh thông thường.

Người bệnh có nguyện vọng được điều trị ngoại trú.

Y tế cơ sở kết hợp theo dõi và điều trị tiếp tục theo hướng dẫn của bác sĩ.

Quy định cụ thể

Tại khoa khám bệnh: Bác sĩ khoa khám bệnh có trách nhiệm

Quyết định cho người bệnh được điều trị ngoại trú sau khi đã khám lâm sàng và xét nghiệm, có chẩn đoán xác định bệnh rõ ràng.

Làm hồ sơ bệnh án đầy đủ như người bệnh nội trú và theo dõi quản lý tại khoa khám bệnh và các khoa được giám đốc bệnh viện giao nhiệm vụ.

Có sổ y bạ theo dõi điều trị ngoại trú ghi rõ chẩn đoán, kê đơn điều trị, hướng dẫn sử dụng thuốc và hẹn khám lại.

Khi kê đơn thuốc phải thực hiện đúng qui chế chẩn đoán bệnh làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị. Đối với thuốc độc bảng A-B, thuốc gây nghiện y tế cơ sở hoặc gia đình lĩnh, bảo quản phát hàng ngày cho người bệnh.

Hướng dẫn người bệnh thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập phục hồi chức năng.

Người bệnh đang điều trị ngoại trú, nếu tình trạng diễn biến xấu phải đưa vào điều trị nội trú

Người bệnh điều trị nội trú, sau khi ra viện nếu cần điều trị tiếp tục thì phải đăng  ký điều trị ngoại trú.

Tại y tế cơ sở: Y tế cơ sở có trách nhiệm

Tiếp nhận người bệnh đến đăng ký tiếp tục theo dõi, điều trị ngoai trú.

Phải mở sổ theo dõi điều trị người bệnh ngoại trú và có kế hoạch tiếp tục điều trị theo dõi sức khoẻ tại gia đình.

Kết hợp gia đình và y tế cơ sở, chăm sóc điều trị và theo dõi người bệnh tập luyện phục hồi chức năng tại nhà.

Phát hiện kịp thời tình trạng người bệnh có những diễn biến xấu phải chuyển lên tuyến đang quản lý theo dõi.

Có thể kết hợp với các cơ sở hành nghề y tế tư nhân điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ.