Quy chế khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu

2012-09-24 08:43 PM
Giá thu viện phí khám bệnh, chữa bệnh, được tính trên cơ sở hạch toán và được cấp trên quản lý trực tiếp duyệt.

Quy định chung

Thực hiện công bằng trong khám bệnh, chữa bệnh, mọi người bệnh được bảo đảm khám bệnh, chữa bệnh theo bệnh lí, việc chăm sóc theo yêu cầu là người bệnh được tự chọn dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp.

Giá thu viện phí khám bệnh, chữa bệnh, được tính trên cơ sở hạch toán và được cấp trên quản lý trực tiếp duyệt.

Quy định cụ thể

Khoa khám bệnh

Người bệnh đến khám bệnh phải:

Thực hiện qui chế công tác khoa khám bệnh.

Có giấy đề nghị thoả thuận khám bệnh, chữa bệnh theo quy định

Trưởng khoa khám bệnh phải thông báo, hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ về qui định khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Tổ chức phục vụ theo yêu cầu, bảo đảm chất lượng khám bệnh.

Tổ chức thanh quyết toán kịp thời.

Khoa điều trị

Người bệnh vào điều trị theo yêu cầu phải:

Thực hiện đúng nội qui của khoa điều trị.

Có chỉ định của bác sĩ khoa khám bệnh.

Có giấy đề nghị thoả thuận nằm điều trị theo yêu cầu (theo mẫu qui định) .

Ứng trước một khoản tiền theo qui định của bệnh viện và được thanh toán một lần khi ra viện, có hoá đơn tài chính; không phải nộp bất cứ một khoản lệ phí nào khác

Bác sĩ điều trị có trách nhiệm:

Thông báo, hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ về qui định điều trị theo yêu cầu các người bệnh và gia đình người bệnh.

Dùng thuốc theo chỉ định, khi cần thuốc đặc biệt mà bệnh viện không có thì khoa dược phải cung ứng theo đơn chỉ định.

Chỉ định chế độ ăn uống theo bệnh lí, tổ chức phục vụ người bệnh tại giường

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Tổ chức một số buồng bệnh phục vụ điều trị theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng tốt.

Tổ chức thanh quyết toán kịp thời theo thực chi và khung giá dịch vụ qui định, đã được cấp trên trực tiếp duyệt.

Bài xem nhiều nhất

Mười hai điều y đức

Thật thà đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Đối tượng gồm những người bệnh không nguy kịch, thay đổi tư thế và hoạt động còn hạn chế, có chỉ định truyền dịch, truyền máu, phải theo dõi chức năng hô hấp, tuần hoàn và phục hồi chức năng.

Quy chế thường trực bệnh viện

Các phiên thường trực phải được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện vận chuyển, thiết bị , dụng cụ y tế và thuốc để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Quy chế công tác khoa dược

Tên thuốc trong dự trù phải ghi theo tên gốc, rõ ràng và đầy đủ đơn vị, nồng độ, hàm lượng, số lượng. Trong trường hợp thuốc nhiều thành phần có thể dùng tên biệt dược.

Quy chế hội chẩn bệnh viện

Các trường hợp người bệnh đã được chẩn đoán xác định, sau 3 ngày điều trị trong khoa không biến chuyển bác sĩ điều trị có trách nhiệm mời bác sĩ trưởng khoa thăm lại người bệnh

Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

Người bệnh ra viện trong 24 giờ, khoa phải hoàn chỉnh các thủ tục hành chính của hồ sơ bệnh án theo quy chế, chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp.

Y tá điều dưỡng chăm sóc: nhiệm vụ quyền hạn

Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lí vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

Bệnh viện đa khoa hạng III: ba, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Bệnh viện đa khoa hạng II (hai): vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Bệnh viện đa khoa hạng II là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc khu vực các huyện trong tỉnh và các ngành

Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.