Quy chế khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu

2012-09-24 08:43 PM

Giá thu viện phí khám bệnh, chữa bệnh, được tính trên cơ sở hạch toán và được cấp trên quản lý trực tiếp duyệt.

Quy định chung

Thực hiện công bằng trong khám bệnh, chữa bệnh, mọi người bệnh được bảo đảm khám bệnh, chữa bệnh theo bệnh lí, việc chăm sóc theo yêu cầu là người bệnh được tự chọn dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp.

Giá thu viện phí khám bệnh, chữa bệnh, được tính trên cơ sở hạch toán và được cấp trên quản lý trực tiếp duyệt.

Quy định cụ thể

Khoa khám bệnh

Người bệnh đến khám bệnh phải:

Thực hiện qui chế công tác khoa khám bệnh.

Có giấy đề nghị thoả thuận khám bệnh, chữa bệnh theo quy định

Trưởng khoa khám bệnh phải thông báo, hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ về qui định khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Tổ chức phục vụ theo yêu cầu, bảo đảm chất lượng khám bệnh.

Tổ chức thanh quyết toán kịp thời.

Khoa điều trị

Người bệnh vào điều trị theo yêu cầu phải:

Thực hiện đúng nội qui của khoa điều trị.

Có chỉ định của bác sĩ khoa khám bệnh.

Có giấy đề nghị thoả thuận nằm điều trị theo yêu cầu (theo mẫu qui định) .

Ứng trước một khoản tiền theo qui định của bệnh viện và được thanh toán một lần khi ra viện, có hoá đơn tài chính; không phải nộp bất cứ một khoản lệ phí nào khác

Bác sĩ điều trị có trách nhiệm:

Thông báo, hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ về qui định điều trị theo yêu cầu các người bệnh và gia đình người bệnh.

Dùng thuốc theo chỉ định, khi cần thuốc đặc biệt mà bệnh viện không có thì khoa dược phải cung ứng theo đơn chỉ định.

Chỉ định chế độ ăn uống theo bệnh lí, tổ chức phục vụ người bệnh tại giường

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Tổ chức một số buồng bệnh phục vụ điều trị theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng tốt.

Tổ chức thanh quyết toán kịp thời theo thực chi và khung giá dịch vụ qui định, đã được cấp trên trực tiếp duyệt.

Bài mới nhất

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic