Quy chế công tác khoa ung bướu điều trị tia xạ

2012-09-27 06:59 AM

Theo dõi kết quả điều trị trên người bệnh, tổng kết từng vấn đề chẩn đoán hoặc điều trị tia xạ phục vụ công tác giảng dậy và nghiên cứu khoa học.

Quy định chung

Khoa ung bướu (điều trị tia xạ) thực hiện quy chế công tác khoa y học hạt nhân.

Một số công tác đặc thù của khoa điều trị tia xạ:

Khoa điều trị tai xạ thực hiện kĩ thuật bức xạ ion hoá năng lượng cao để tiến hành điều trị khối u khi có chỉ định tia xạ đơn thuần hoặc phối hợp với các phương pháp khác .

Tiến hành chẩn đoán bệnh, lập kế hoạch điều trị , chăm sóc theo dõi các biến chứng do tia xạ.

Quy định cụ thể

Trưởng khoa ung bướu (điều trị tia xạ) có trách nhiệm bố trí:

Nơi tiếp đón người bệnh.

Nơi người bệnh ngồi chờ.

Buồng khám bệnh nội trú, ngoại trú.

Buồng lập kế hoạch điều trị.

Buồng vật lí.

Buồng chuẩn bị khuôn chì, giá đỡ.

Buồng mô phỏng (Simutation)

Buồng đặt thiết bị điều trị tia xạ.

Buồng điều khiển thiết bị .

Buồng điều trị tia xạ áp sát.

Buồng theo dõi người bệnh trước khi về.

Buồng điều trị nội trú.

Kho bảo quản thiết bị phụ tùng thay thế sửa chữa.

Bác sĩ chuyên khoa bức xạ y học có trách nhiệm:

Thực hiên điều trị bằng các bức xạ ion hoá năng lượng gồm có: tia X, tia gam ma, hạt bêta (…), các âm điện tử năng lượng cao từ thiết bị gia tốc.

Xác định mục đích của điều trị tia xạ triệt để, tạm thời hay phối hợp với điều trị phẫu thuật, hoá chất, nội tiết.

Hướng dẫn chu đáo cho người bệnh và gia đình người bệnh về việc điều trị tia xạ đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện cấp cứu để xử lí kịp thời các diễn biến bất thường của người bệnh.

Trước khi tiến hành điều trị tia xạ:

Phải khám tỉ mỉ, ghi vào bệnh án, chỉ định các xét nghiệm cần thiết về mô phỏng học, chẩn đoán hình ảnh và các kết quả xét nghiệm khác theo quy định.

Ghi lí do chỉ định điều trị tia xạ, tính toán liều lượng tia xạ, thiết bị mô phỏng cụ thể trên người bệnh. Sau đó mời trưởng khoa thăm khám, kiểm tra lại toàn bộ để có quyết định điều trị.

Theo dõi kết quả điều trị trên người bệnh, tổng kết từng vấn đề chẩn đoán hoặc điều trị tia xạ phục vụ công tác giảng dậy và nghiên cứu khoa học.

Kiểm tra, đôn đốc kĩ thuật viên thực hiện nghiêm chỉnh quy định kĩ thuật bệnh viện, bảo đảm tuyệt đối an toàn kiểm soát tia xạ.

Kĩ thuật viên bức xạ y học có trách nhiệm:

Đăng kí người bệnh đến khám theo lịch quy định.

Hướng dẫn người bệnh biết và thực hiện những yêu cầu phải làm trước, trong và sau quá trình chẩn đoán hay điều trị tia xạ.

Thực hiện các quy định kĩ thuật bệnh viện về chẩn đoán và điều trị tia xạ theo chỉ định của bác sĩ điều trị về: vị trí thiết bị, tư thế người bệnh, khoảng cách và liều lượng tia xạ.

Chuẩn bị thiết bị dung cụ, tấm lọc, con nêm, hoá chất, thuốc cần thiết bảo đảm đầy đủ sẵn sàng và kiểm tra lại người bệnh trước khi tiến hành chẩn đoán hay điều trị tia xạ

Chăm sóc, theo dõi người bệnh đến khám và điều trị tia xạ, phát hiện người bệnh

có diễn biến bất thường phải báo cáo ngay bác sĩ điều trị để xử lí kịp thời.

Chịu trách nhiệm quản lí thiết bị khi có học viên đến học thực hành chuyên khoa.

Lưu giữ, bảo quản một số phim ảnh, tiêu bản mẫu phục vụ công tác giảng dậy và nghiên cứu khoa học.

Kĩ sư vật lí bức xạ y học có trách nhiệm:

Nắm vững nguyên lí và vận hành thông thạo các thiết bị điều trị tia xạ chuyên dùng.

Về kĩ thuật vật lí tia xạ đo hoạt tính tia xạ, xác định các liều tia xạ dùng trong chẩn đoán hay trong điều trị người bệnh.

Kiểm tra định kì, đột xuất và chuẩn hoá lại liều lượng điều trị tia xạ cho người bệnh. Mức nhiễm xạ vi khí hậu ở các trường thiết bị và môi trường xung quanh, bảo đảm mức tia xạ không vượt quá giới hạn quy định.

Quản lí và sử dụng thiết bị:

Các thành viên trong khoa phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế quản lí và sử dụng vật tư thiết bị y tế, quy chế công tác khoa y học hạt nhân.

Đặc thù về thiết bị bức xạ ion hoá năng lượng cao:

Sau khi sửa chữa thiết bị, kĩ sư vật lí bức xạ y bọc phải kiểm tra độ chính xác của thiết bị.

Thực hiện các biện pháp an toàn chống sự cố tia xạ, nếu quá khả năng phải báo cáo ngay cơ quan quản lí Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ biết, giúp đỡ kịp thời.

Bác sĩ và kĩ thuật viên phải ghi sổ nhật kí, bàn giao giữa các kíp điều trị về tình trạng hoạt động của thiết bị. Lập hồ sơ theo dõi các nguồn phóng xạ, định kì kiểm kê và báo cáo cấp trên.

Bảo đảm an toàn bức xạ:

Các thành viên trong khoa phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa y học hạt nhân.

Một số đặc thù về thiết bị bức xạ ion hoá năng lượng cao:

Buồng đặt thiết bị "cô ban" (cobalt): tường bê tông dầy 1m.

Buồng đặt thiết bị gia tốc tường bê tông dầy 2m

Đường đi vào phòng thiết bị phải thiết kế đi ‘dích dắc" (Zigzag).

Các buồng đặt thiết bị phải có hệ thống đèn báo nguy hiểm, khi điều trị báo đèn đỏ, khi thiết bị không hoạt động báo đèn xanh.

Phải lựa chọn các kĩ thuật điều trị tối ưu và bảo đảm chất lượng và an toàn bức xạ cho người bệnh.

Phải có hệ thống theo dõi người bệnh trong quá trình điều trị.

Nghiêm cấm việc tự ngắt bỏ các bộ phận đang có hư hỏng trong hệ thống bảo vệ chiều sâu để vận hành trực tiếp bằng tay.