Quy chế công tác khoa thần kinh

2012-09-25 12:57 PM

Khi các kĩ thuật đặc biệt có liên quan đến các khoa khác phải liên hệ trước để phối hợp thực hiện, theo dõi chu đáo và xử lí kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh.

Quy định chung

Thực hiện quy chế công tác khoa Nội.

Một số nhiệm vụ đặc thù của khoa thần kinh:

Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng thần kinh cho người bệnh.

Chỉ đạo công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người bệnh động kinh.

Thực hiện giám định sức khoẻ và giám định pháp y thần kinh.

Quy định cụ thể

Tại buồng khám bệnh chuyên khoa thần kinh của khoa khám bệnh

Các thành viên của buồng khám bệnh thần kinh phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa khám bệnh.

Một số công tác đặc thù khi khám chuyên khoa thần kinh:

Bác sĩ chuyên khoa khám bệnh có trách nhiệm:

Lập hồ sơ bệnh án cho người bệnh thần kinh theo mẫu quy định, mỗi lần khám lại phải ghi kết quả điều trị, nhận xét của bác sĩ và những ý kiến của người bệnh hoặc gia đình người bệnh.

Hướng dẫn gia đình người bệnh hoặc y tế cơ sở: lĩnh, bảo quản và hàng ngày cho người bệnh uống thuốc đối với thuốc độc bảng A-B, thuốc gây nghiện theo chỉ định.

Tại khoa điều trị

Các thành viên trong khoa phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa nội.

Một số công tác đặc thù của khoa thần kinh:

Trưởng khoa thần kinh có trách nhiệm:

Sắp xếp người bệnh thần kinh vào từng buồng bệnh nhỏ phù hợp với ính chất bệnh.

Bệnh thần kinh nhiễm khuẩn được bố trí khu vực riêng, thực hiện quy chế công tác khoa truyền nhiễm. Khi phát hiện những bệnh có tính chất dịch phải báo cáo ngay trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, giám đốc để thông báo theo quy định.

Bảo đảm đủ phương tiện, dụng cụ cho các buồng thăm dò chức năng, buồng phục hồi chức năng thần kinh hoạt động.

Bác sĩ điều trị có trách nhiệm:

Kiên trì hướng dẫn và động viên người bệnh thần kinh luyện tập phục hồi chức năng.

Thăm khám, kiểm tra người bệnh nặng ít nhất 2 lần trong ngày.

Tổ chức duyệt toàn bộ hồ sơ bệnh án hàng tuần đô thống nhất chẩn đoán và rút kinh nghiệm điều trị.

Kết hợp theo dõi lâm sàng với các xét nghiệm và thăm dò chức năng.

Chuẩn bị chu đáo khi tiến hành các kĩ thuật đặc biệt, giải thích cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh hiểu và kí giấy cam đoan xin thực hiện kĩ thuật.

Khi các kĩ thuật đặc biệt có liên quan đến các khoa khác phải liên hệ trước để phối hợp thực hiện, theo dõi chu đáo và xử lí kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh.

Y tá (điều dưỡng) chăm sóc có trách nhiệm chăm sóc đặc biệt:

Người bệnh thần kinh hôn mê dãy dụa phải được giữ trong giường có thành cao, có phương tiện bảo vệ.

Người bệnh thần kinh ở trạng thái kích thích phải được giữ yên tĩnh, tránh các yếu tố kích thích như: ánh sáng, gió, tiếng động...

Công tác giám định sức khoẻ và giám định pháp y thần kinh thực hiện theo quy định hiện hành.