Quy chế đối với người bệnh không có người nhận

2012-09-25 07:03 AM

Lập hồ sơ bệnh án, chụp ảnh báo cáo giám đốc bệnh viện và thông báo ngay cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Công an cơ sở gần nhất.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Quy định chung

Người bệnh không có người nhận là  những người đang ở trong tình trạng cấp cứu, bị tai nạn, bị bệnh tâm thần và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện mà khi vào viện không có giấy tờ tuỳ thân, không có địa chỉ, không có người thân, cô đơn không nơi nương tựa hoặc bị bỏ rơi .

Bệnh viện phải tạo mọi điều kiện tiếp đón, chăm sóc, cứu chữa đến cùng, không phân biệt đối xử, không đun đẩy người bệnh, với tinh thần "Lương y phải như từ mẫu”.

Quy định cụ thể

Người bệnh cấp cứu, bị tai nạn và người bênh tâm thần không có người nhận

Bác sĩ có nhiệm vụ:

Tiếp nhận, thăm khám, làm hồ sơ bệnh án, điều trị, chăm sóc theo tình trạng bệnh.

Thông báo cho phòng kế hoạch tổng hợp, phòng hành chính quản trị và báo cáo giám đốc bệnh viện xin cấp tiền thuốc, tiền ăn hàng ngày.

Y tá (điều dưỡng) có trách nhiệm kiểm kê tài sản của người bệnh và cùng với người chuyển người bệnh đến bệnh viện lập biên bản kiểm kê có sự xác nhận của người thứ ba, sau đó báo cáo trưởng khoa.

Phòng hành chính quản lí có nhiệm vụ:

Lập hồ sơ bệnh án, chụp ảnh báo cáo giám đốc bệnh viện và thông báo ngay cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Công an cơ sở gần nhất.

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người nhà của người bệnh.

Trường hợp không tìm được người nhà phải lập hồ sơ gửi cơ quan Lao động thương binh xã hội cùng cấp để xin trợ cấp.

Liên hệ với Trung tâm bảo trợ xã hội địa phương để tiếp nhận nuôi dưỡng khi người bệnh ra viện.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Trưởng khoa sản phải bảo vệ trẻ sơ sinh cùng quần áo, vật dùng thấy ở trẻ sơ sinh, thông báo cho phòng kế hoạch tổng hợp, phòng hành chính quản trị và báo cáo giám đốc bện viện

Phân công người nuôi dưỡng trẻ sơ sinh trong thời gian chờ đợi người nhận nuôi dưỡng và vận động mọi người xung quanh ủng hộ từ thiện, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ sơ sinh.

Trưởng phòng hành chính báo ngay cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Công an cơ sở gần nhất để tìm hoặc tổ chức nhận nuôi dưỡng trẻ sơ sinh trong thời gian ngắn nhất.

Trường hợp người bệnh tủ vong không có người nhận

Bác sĩ thực hiện đúng quy chế giải quyết người bệnh tử vong.

Trưởng phòng hành chính tiến hành khai tử tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định của pháp luật về hộ tịch và xin phép mai táng .

Thực hiện chụp ảnh, lập hồ sơ báo cáo cho cơ quan Lao động - thương binh xã hội cung cấp, xin kinh phí mai táng.

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp tục tìm thân nhân của người bệnh.

Sau khi mai táng có sơ đồ nơi chôn tại nghĩa trang.

Trong trường hợp trẻ sơ sinh chết ngay sau khi sinh tại phòng đẻ mà người mẹ bỏ đi thì không phải khai sinh và khai tử. Trường hợp trẻ sơ sinh đã chuyển ra khỏi phòng đẻ bị chết mà người mẹ bỏ đi thì phải tiến hành khai sinh và khai tử theo quy định của pháp luật.