Quy chế công tác khoa tai mũi họng

2012-09-26 02:59 PM

Phẫu thuật viên Tai-Mũi-Họng phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại quy chế công tác khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức.

Quy định chung

Khoa Tai-Mũi-Họng là khoa lâm sàng, khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa.

Khoa được bố trí địa điểm liên hoàn, hợp lí từ khoa khám bệnh vào khoa điều trị.

Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện.

Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ phòng bệnh Tai-Mũi-Họng tại cộng đồng.

Quy định cụ thể

Tại buồng khám bệnh chuyên khoa Tai-Mũi-Họng của khoa khám bệnh

Các thành viên của buồng khám bệnh phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa khám bệnh, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Một số công tác đặc thù khi khám chuyên khoa Tai-Mũi-Họng:

Trưởng khoa khám bệnh có trách nhiệm:

Bố trí buồng khám chuyên khoa liên hoàn:

Buồng làm thuốc ngoại trú.

Buông khí dụng.

Buồng thủ thuật.

Bảo đảm trang thiết bị y tế theo phân hạng bệnh viện.

Bác sĩ khám bệnh có trách nhiệm:

Thực hiện quy chế điều trị ngoại trú.

Khám bệnh tỉ mỉ, thận trọng, nhẹ nhàng; khám xong ghi sổ sơ bệnh án, có minh hoạ tổn thương bệnh lí bằng hình vẽ chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.

Kết hợp khám lâm sàng với sử dụng thiết bị hiện có để chẩn đoán chính xác.

Tại khoa điều trị và buồng thủ thuật

Các thành viên trong khoa phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa nội, quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và quy chế quản lí và sử dụng vật tư thiết bị y tế.

Phẫu thuật viên Tai-Mũi-Họng phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại quy chế công tác khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức.

Một số công tác đặc thù của chuyên khoa:

Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng có trách nhiệm:

Bố trí liên hoàn, hợp lí buồng nội soi, buồng đo thính lực, buồng thăm dò chức năng tiền đình và thính lực theo phân hạng của bệnh viện.

Duyệt người bệnh được phẫu thuật tạo hình thẩm mĩ theo đúng quy định của Nhà nước.

Bác sĩ điều trị có trách nhiệm:

Theo dõi sát người bệnh, phát hiện các tai biến sau phẫu thuật, thủ thuật để xử lí kịp thời.

Trực tiếp thay băng, cắt chỉ cho người bệnh.

Phẫu thuật viên có trách nhiệm:

Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật theo sự phân công của trưởng khoa.

Chỉ được làm phẫu thuật tạo hình thẩm mĩ khi được giao trách nhiệm và người bệnh đã được duyệt.

Y tá(điều dưỡng) có trách nhiệm:

Chăm sóc người bệnh theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.