Điện tâm đồ bình thường và bệnh lý

Bệnh cơ tim phì đại trên điện tâm đồ, Block nhánh phải kèm block nhĩ thất cấp II, Block nhánh phải và block nhánh trái trước, Block nhánh phải với phì đại thất phải

Đau thắt ngực không ổn định: hình ảnh điện tâm đồ

Nhịp nhanh trên thất: hình ảnh điện tâm đồ

Rung nhĩ ngấm digoxin: hình ảnh điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim bán cấp vùng thành trước: hình ảnh điện tâm đồ và hướng xử trí

Block nhĩ thất cấp 3: hình ảnh điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim cũ: hình ảnh trên điện tâm đồ

Phụ nữ có thai: hình ảnh điện tâm đồ ngoại tâm thu thất

Điện tâm đồ thể hiện nhịp tim nhanh qua trung gian máy điều hòa nhịp tim

Điện tâm đồ thể hiện tạo nhịp tim an toàn

Điện tâm đồ thể hiện nhiễu xuyên âm máy điều hòa nhịp tim

Rung nhĩ đặc trưng bởi sự vô tổ chức và nhịp điệu không đều

Cuồng động nhĩ với dẫn truyền nhĩ thất 02:01 trên điện tâm đồ

Verapamil nhạy cảm với nhịp nhanh thất trên điện tâm đồ

Nhịp nhanh thất vào lại nhánh trên điện tâm đồ

Nhịp tim nhanh vào lại ngược chiều bắt chước nhịp nhanh thất ở bệnh nhân với hội chứng Wolff Parkinson White

Nhịp tim nhanh thất tự phát đa hình từ hệ thống dẫn truyền mạng Purkinje thất trái

Nhịp tim nhanh phức bộ rộng do làm chậm nhịp tim nhanh thất

Nhịp tim nhanh vào lại thuận chiều với block nhánh phải

Tiền kích thích với rung nhĩ trên điện tâm đồ

Nhịp tim nhanh do vào lại thuận chiều và ngược chiều

Nhịp tim nhanh vào lại nhĩ thất (AVRT) và kịch phát trên thất (PSVT)

Nhịp tim nhanh do vòng vào lại nút nhĩ thất (AV)

Nhịp nhanh nhĩ RP dài sóng P đảo ngược

Rung nhĩ điển hình ngược chiều kim đồng trên điện tâm đồ

Rung nhĩ và đường dẫn truyền phụ qua trung gian thoái hóa thành rung thất

Rung nhĩ trên điện tâm đồ

Hiện tượng Ashman trên điện tâm đồ

Cuồng động nhĩ đảo ngược điển hình hoặc xuất hiện theo chiều kim đồng hồ

Cuồng động nhĩ điển hình ngược chiều kim

Ebstein trên điện tâm đồ

Điện tâm đồ ở bệnh nhân bị hạ thân nhiệt

Điện tâm đồ ở bệnh nhân bị bệnh phù niêm (myxedema)

Điện tâm đồ ở bệnh nhân xuất huyết dưới nhện cấp

Bệnh cơ tim phì đại vùng đỉnh trên điện tâm đồ

Bệnh cơ tim phì đại trên điện tâm đồ

Thuyên tắc phổi lớn trên điện tâm đồ

Dextrocardia (tim lệch phải hoặc đảo ngược vị trí)

Trục điện tim lệch trái ở bệnh nhân thông liên nhĩ lỗ thứ nhất

Trục điện tim lệch phải ở bệnh nhân thông liên nhĩ lỗ thứ hai

Tăng kali máu trên điện tâm đồ

Nhịp tim nhanh nhĩ kịch phát với block nhĩ thất

Cảm biến của máy tạo nhịp tim quá mạnh trên điện tâm đồ

Tạo nhịp VVI với cảm biến không đủ trên điện tâm đồ

Máy tạo nhịp tim VVI không giữ nhịp do chống máy trên điện tâm đồ

Block nhĩ thất hoàn toàn, block nhánh phải, QT kéo dài và nhịp tim nhanh thất đa hình thái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Viêm màng ngoài tim trên điện tâm đồ thay đổi sau khi nhồi máu cơ tim

Viêm màng ngoài tim sau nhồi máu cơ tim cấp tính

Viêm màng ngoài tim cấp trên điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim cấp thành sau dưới trên điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim vùng sau dưới tiến triển trên điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim vùng trước bên trên điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim vùng trước vách trong sự hiện diện của block nhánh phải

Phì đại tâm thất trái giả nhồi máu cơ tim vùng trước vách trên điện tâm đồ

Giả nhồi máu cơ tim vùng sau dưới trên điện tâm đồ

Phì đại tâm thất phải và trái (hai thất) trên điện tâm đồ

Block nhánh phải với phì đại thất phải (trục điện tim lệch phải)

Trục điện tim lệch trái trên điện tâm đồ

Chèn ép màng ngoài tim trên điện tâm đồ

Hình thái học bề mặt sóng P trên điện tâm đồ

Sơ đồ dẫn và cấp máu của hệ thống dẫn truyền điện tim

Nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới trên điện tâm đồ

Block nhánh trái với tổn thương cấp vùng trước vách

Block nhánh trái sau và block nhánh phải

Block nhánh phải và block nhánh trái trước trên điện tâm đồ

Block nhánh trên điện tâm đồ

Wolff Parkinson White trên điện tâm đồ

Block nhĩ thất cấp ba trên điện tâm đồ

Block nhánh phải kèm block nhĩ thất cấp II trên điện tâm đồ

Block nhĩ thất độ 2 Mobitz loại II trên điện tâm đồ

Block nhĩ thất cấp hai Mobitz I (Wenckebach) trên điện tâm đồ

Loạn nhịp xoang trên điện tâm đồ

Nhịp nhanh thất trên điện tâm đồ

Xoắn đỉnh trên hình ảnh điện tâm đồ

Ngoại tâm thu thất trên hình ảnh điện tâm đồ

Ngoại tâm thu nhĩ dẫn truyền lệch hướng trên điện tâm đồ

Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn đi thành chùm

Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn trên hình ảnh điện tâm đồ

Cử động run cơ tạo hình ảnh điện tâm đồ

Mắc sai dây chuyển đạo trước tim khi làm điện tâm đồ

Mắc sai dây tay khi làm điện tâm đồ

Điện tâm đồ bình thường

Tiền kích thích (tâm thất) trên điện tâm đồ

Nhịp tim nhanh thất nhánh đường ra thất phải trên điện tâm đồ