Cuồng động nhĩ điển hình ngược chiều kim

2012-07-05 08:13 AM
Lưu ý rằng nhịp tâm nhĩ thường là 250 đến 300 nhịp mỗi phút và có độ võng răng cưa không rõ ở chuyển đạo II, III, và F và độ võng điển hình ở V1.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhĩ bóp rất nhanh có tần số khoảng 300/ phút.

Xung đột xuất phát từ vận động vòng tròn xung quanh gốc hai tĩnh mạch chủ.

Thất đập tho tần số chậm hơn do tình trạng block AV.

Sóng F rất đều, khoảng FF ~ 0,020s.

Hình dạng, biên độ và thời gian của các sóng F khá giống nhau.

Sóng F lớn và rõ nhất ở DII, DIII, aVF, V1, V3R.

QRS nói chung có hình dạng ngoài cơn, đôi khi méo mó, có móc. Một số QRS giãn rộng có thể do:

Block nhánh từ trước.

Dẫn truyền lệch hướng.

Hội chứng W.P.W.

Dẫn truyện nhĩ thất ở nhưng ca không được điều trị thường là 2/1. Khi block cao 3/1, 4/1 thì thường có bệnh lý ở nút nhĩ thất.

Cuồng động nhĩ điển hình ngược chiều kim phụ thuộc vào tâm nhĩ rung động. Lưu ý rằng nhịp tâm nhĩ thường là 250 đến 300 nhịp mỗi phút và có độ võng răng cưa không rõ ở chuyển đạo II, III, và F và độ võng điển hình ở V1.

Cuồng động nhĩ điển hình ngược chiều kim phụ thuộc vào tâm nhĩ rung động. Lưu ý rằng nhịp tâm nhĩ thường là 250 đến 300 nhịp mỗi phút và có độ võng răng cưa không rõ ở chuyển đạo II, III, và F và độ võng điển hình ở V1.