Cuồng động nhĩ với dẫn truyền nhĩ thất 02:01 trên điện tâm đồ

2012-07-05 11:28 PM
Cuồng nhĩ nói chung ít gặp ở giai đoạn thấp tim cấp nhưng cũng hay gặp ở những bệnh nhân bị bệnh van tim do thấp nhất là bệnh van 2 lá

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Cuồng nhĩ là tình trạng nhĩ bóp rất nhanh (từ 250-350c/phút) và rất đều, nhưng thường chỉ có một số xung động dẫn truyền được xuống thất do nút nhĩ thất không thể dẫn truyền được tất cả các xung động của cuồng nhĩ xuống thất.

Trái với rung nhĩ, trong cuồng nhĩ vẫn còn sự co bóp đồng bộ của cơ nhĩ.

Cuồng nhĩ nói chung ít gặp ở giai đoạn thấp tim cấp nhưng cũng hay gặp ở những bệnh nhân bị bệnh van tim do thấp nhất là bệnh van 2 lá.

Cuồng nhĩ thường dẫn tới một số hậu quả:

Tần số thất thường nhanh, có thể đều hoặc không đều tùy theo mức blốc ở nút nhĩ thất.

Chức năng tim giảm: do tần số thất nhanh ở quả tim bị tổn thương van tim.

Cung lượng tim giảm.

Tăng áp lực mao mạch phổi. 

Huyết khối tâm nhĩ: dễ dẫn tới biến chứng tắc mạch ngoại vi.

Cuồng động nhĩ với dẫn truyền nhĩ thất 02:01

Cuồng động nhĩ với dẫn truyền nhĩ thất 02:01. Lưu ý mô hình răng cưa đặc trưng dẫn II, III, và aVF, ngay trong V1. Ở những bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh, mở rộng của buồng tâm nhĩ hoặc sự hiện diện những vết sẹo phẫu thuật có thể bóp méo mô hình này. Trong hầu hết trường hợp, nghiên cứu điện sinh lý có thể được yêu cầu để xác nhận vòng cuồng động nhĩ. Cắt bỏ cuồng nhĩ thường được thực hiện tại thời điểm theo kế hoạch. Các mũi tên chỉ sóng rung động.