Rung nhĩ ngấm digoxin: hình ảnh điện tâm đồ

2020-02-16 04:33 PM

Ngộ độc digoxin, gây chán ăn kèm theo cảm giác buồn nôn và nôn, nếu đang điều trị bằng lợi tiểu, kiểm tra nồng độ kali máu, nồng độ kali thấp sẽ làm tăng ngộ độc digoxin.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bệnh nhân nữ 50 tuổi bị thấp tim, đang điều trị suy tim theo đơn, hiện tại không khó thở. Tiến hành ggi điện tâm đồ co kết quả như sau.

Hình ảnh điện tâm đồ

Rung nhĩ ở bệnh nhân nữ

Kết quả đọc điện tâm đồ

Rung nhĩ với đáp ứng thất 60-65 chu kỳ/phút.

Trục điện tim bình thường.

Phức bộ QRS bình thường.

Sóng U cao ở đạo trình V2

Đoạn ST chênh lõm xuống, rõ ở V5, V6.

Giải thích lâm sàng

Đoạn ST chênh lõm xuống đánh dấu dấu hiệu ngấm digoxin. Nhịp thất xem như đã kiểm soát tốt. Sóng U ở đạo trình DII có thể là tăng kali máu.

Định hướng điều trị

Hỏi bệnh nhân về ăn uống: dấu hiệu sớm của ngộ độc digoxin là chán ăn kèm theo cảm giác buồn nôn và nôn. Nếu bệnh nhân đang điều trị bằng lợi tiểu, kiểm tra nồng độ kali máu, nồng độ kali thấp sẽ làm tăng ngộ độc digoxin. Nếu còn nghi ngờ, định lượng nồng độ digoxin máu.