Nhồi máu cơ tim cũ: hình ảnh trên điện tâm đồ

2020-02-15 10:52 PM

Sóng Q của các đạo trình vùng sau dưới, với sóng T đảo ngược, là chỉ điểm của nhồi máu cơ tim cũ vùng thành dưới, sóng T cao nhọn đối xúng có thể do tăng kali máu.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bệnh nhân nam 60 tuổi được điều trị bệnh ngoại trú, đến khám bệnh về đau vùng giữa ngực khi gắng súc. Bệnh nhân không thấy đau ở các vùng khác trước đây. Kết quả hình ảnh điện tâm đồ sau khi thực hiện như hình sau:

Hình ảnh điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim cũ

Kết quả đọc điện tâm đồ

Nhịp xoang đều.

Trục điện tim bình thường.

Sóng Q nhỏ trong đạo trình ở II, III, VF.

Sóng T hai pha đạo trình ở II, V6;

Sóng T âm ở III, VF.

Sóng T cao nhọn V1-V2.

Giải thích lâm sàng

Sóng Q của các đạo trình vùng sau dưới với sóng T đảo ngược, là chỉ điểm của nhồi máu cơ tim cũ vùng thành dưới. Trong khi sóng T cao nhọn đối xúng ở đạo trình phía trước có thể do tăng kali máu, hoặc thiếu máu cục bộ.

Hướng điều trị

Bệnh nhân này dường như đã từng bị nhồi máu cơ tim trước đây. Đau ngưc hiện tại của bệnh nhân có thể liên quan đến kết qủa thiếu máu cơ tim. Phải chú ý đến các yếu tố nguy cơ (hút thuốc, tăng huyết áp, cholesterol máu), có lẽ cần điều trị dài ngay bằng aspirine và statin. Cần làm test gắng sức để có quyết định đúng nhất liệu bệnh nhân có cần can thiệp mạch vành không.