Block nhĩ thất hoàn toàn, block nhánh phải, QT kéo dài và nhịp tim nhanh thất đa hình thái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

2012-07-03 01:42 PM
Sự gia tăng 25% creatine kinase, cho thấy tăng tổn thương cơ tim, đã được quan sát thấy tại các điểm cuối trong nhóm thở oxy. Kết quả điểm cuối cho troponin I, tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm.

Nhồi máu cơ tim (MI) là không thể đảo ngược hoại tử cơ tim thiếu máu cục bộ thứ phát kéo dài.

Điều trị oxy bổ sung có thể gây hại cho bệnh nhân nhồi mái cơ tim với ST-cao (STEMI), làm tăng nguy cơ tổn thương cơ tim, nhồi máu cơ tim tái phát, và rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, theo kết quả ngẫu nhiên, có kiểm soát, đa trung tâm. Các bệnh nhân tham gia thử nghiệm với STEMI có nồng độ ôxy bình thường (tức là mức độ bão hòa oxy trong hơn 94%), với những bệnh nhân ngẫu nhiên thành hai nhóm: những người nhận được oxy (218 bệnh nhân) và những người không có oxy ( 223 bệnh nhân), trừ khi mức độ bão hòa oxy của họ giảm xuống dưới 94%. 

Sự gia tăng 25% creatine kinase, cho thấy tăng tổn thương cơ tim, đã được quan sát thấy tại các điểm cuối trong nhóm thở oxy. Kết quả điểm cuối cho troponin I, tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm. Nó cũng đã được tìm thấy rằng cả hai nhóm có tỷ lệ tử vong tương tự (mặc dù nghiên cứu không có đủ sức mạnh để kiểm tra các sự kiện bất lợi lớn). Tuy nhiên, tỷ lệ tái phát và MI với rối loạn nhịp tim cao hơn đáng kể ở nhóm bổ sung oxy, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa lâu dài lúc 6 tháng.

Block nhĩ thất hoàn toàn, block nhánh phải, QT kéo dài và nhịp tim nhanh thất đa hình thái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Block nhĩ thất hoàn toàn, block nhánh phải, QT kéo dài và nhịp tim nhanh thất đa hình thái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Bài mới nhất

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt

Tập trung mắt: điều hòa điều tiết mắt

Điều tiết và độ mở của đồng tử: điều hòa tự động thần kinh tự động của mắt

Lác mắt: tổn thương điều hợp của mắt

Thị giác từ hai mắt: hợp nhất các hình ảnh

Chuyển động mắt theo đuổi: chú ý các đối tượng chuyển động

Cử động định hình của mắt: cử động làm cho mắt tập trung

Cử động vận nhãn: thần kinh chi phối cử động của mắt