Block nhĩ thất hoàn toàn, block nhánh phải, QT kéo dài và nhịp tim nhanh thất đa hình thái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

2012-07-03 01:42 PM

Sự gia tăng 25% creatine kinase, cho thấy tăng tổn thương cơ tim, đã được quan sát thấy tại các điểm cuối trong nhóm thở oxy. Kết quả điểm cuối cho troponin I, tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhồi máu cơ tim (MI) là không thể đảo ngược hoại tử cơ tim thiếu máu cục bộ thứ phát kéo dài.

Điều trị oxy bổ sung có thể gây hại cho bệnh nhân nhồi mái cơ tim với ST-cao (STEMI), làm tăng nguy cơ tổn thương cơ tim, nhồi máu cơ tim tái phát, và rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, theo kết quả ngẫu nhiên, có kiểm soát, đa trung tâm. Các bệnh nhân tham gia thử nghiệm với STEMI có nồng độ ôxy bình thường (tức là mức độ bão hòa oxy trong hơn 94%), với những bệnh nhân ngẫu nhiên thành hai nhóm: những người nhận được oxy (218 bệnh nhân) và những người không có oxy ( 223 bệnh nhân), trừ khi mức độ bão hòa oxy của họ giảm xuống dưới 94%. 

Sự gia tăng 25% creatine kinase, cho thấy tăng tổn thương cơ tim, đã được quan sát thấy tại các điểm cuối trong nhóm thở oxy. Kết quả điểm cuối cho troponin I, tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm. Nó cũng đã được tìm thấy rằng cả hai nhóm có tỷ lệ tử vong tương tự (mặc dù nghiên cứu không có đủ sức mạnh để kiểm tra các sự kiện bất lợi lớn). Tuy nhiên, tỷ lệ tái phát và MI với rối loạn nhịp tim cao hơn đáng kể ở nhóm bổ sung oxy, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa lâu dài lúc 6 tháng.

Block nhĩ thất hoàn toàn, block nhánh phải, QT kéo dài và nhịp tim nhanh thất đa hình thái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Block nhĩ thất hoàn toàn, block nhánh phải, QT kéo dài và nhịp tim nhanh thất đa hình thái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp