Bệnh cơ tim phì đại vùng đỉnh trên điện tâm đồ

2012-07-04 10:30 PM
V5, V6 có R cao vượt quá 25mm, có thể quá 30mm ở người có thành ngực mỏng. Q hơi sâu, S vắng mặt hoặc rất nhỏ, nhánh nội điện muộn trên 0,45 giây.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

ECG thường có dày thất trái, thay đổi ST - T không đặc hiệu với sóng Q/ D2,D3, aVF

Tăng gánh thất trái

V5, V6 có R cao vượt quá 25mm, có thể quá 30mm ở người có thành ngực mỏng. Q hơi sâu, S vắng mặt hoặc rất nhỏ, nhánh nội điện muộn trên 0,45 giây.

Sóng V1, V2 có R bé hoặc mất hẳn. S dài ra.

Vùng chuyển tiếp lệch phải.

Chỉ số: RV5 + SV1 ≥ 35mm.

Phaand lớn các ca có tư thế tim nằm, trục điện tim lệch trái. Một số ca có tim đứng hoặc nửa đứng, có thể trung gian với trục điện tim bình thường.

Tất cả các chuyển đạo đều có STT trái hướng với QRS. Ở một số ca T lại dương và nhọn với ST bình thường.

QT dài ra.

Điện tâm đồ bệnh cơ tim phì đại vùng đỉnh. Lưu ý sóng T sâu đối xứng làn sóng đảo ngược từ V3 qua V6

Điện tâm đồ bệnh cơ tim phì đại vùng đỉnh. Lưu ý sóng T sâu đối xứng làn sóng đảo ngược từ V3 qua V6