Hình ảnh bệnh lý hô hấp

Tràn dịch màng phổi, Tràn khí màng phổi, Tràn mủ màng phổi, Tứ chứng Fallot, U phổi chèn ép tĩnh mạch chủ trên, Ung thư phổi màng phổi thứ phát, Ung thư phổi phải áp xe hoá

Tràn khí màng phổi trên hình ảnh

Tràn mủ màng phổi trên hình ảnh

Tràn dịch màng phổi do lao trên hình ảnh

Tràn dịch màng phổi trên hình ảnh

Khối u phổi: đám mờ trên phim x quang phổi ranh giới không rõ

Hội chứng Pierre Marie trên x quang

U phổi chèn ép tĩnh mạch chủ trên

Ung thư phổi thứ phát kiểu thả bóng trên phim chụp phổi thẳng, CT scan

Ung thư phổi màng phổi thứ phát trên XQ

Ung thư phổi thể ngoại vi

Ung thư phổi thể trung tâm

Tứ chứng Fallot trên x quang

Tâm phế mạn trên hình ảnh x quang

Lao phổi trên chẩn đoán hình ảnh

Hạch trung thất to và đối xứng trong Sarcoidose

Bệnh bụi phổi (Silicosis) trên phim x quang

Thoát vị hoành trái và thoát vị dạ dày

Thoát vị hoành bên phải có mức nước mức hơi

Ung thư phổi phải áp xe hoá

Lao hang phổi phải có mức nước mức hơi

Kén hơi khổng lồ phổi trái

Kén hơi bội nhiễm có mức nước mức hơi

Áp xe đáy phổi phải có dạng đám mờ trên phim phổi thẳng

Áp xe phổi phải có mức nước hơi trên phim phổi nghiêng phải và CT

Áp xe phổi phải có mức nước mức hơi trên phim phổi thẳng

Hen phế quản trong cơn và ngoài cơn

Giãn phế quản hình túi, hình trụ

Giãn phế quản dạng ngón tay đi găng

Giãn phế quản hình trụ

Giãn phế quản phổi phải dạng chùm nho

Giãn phế quản trên x quang chuẩn

Giãn phế quản gây tâm phế mạn

Viêm phế quản cấp trên x quang chuẩn

Viêm phổi kẽ trên phim CT scaner

Viêm phổi do sặc dầu

Viêm phổi gây tràn dịch màng phổi ở bệnh nhân Collagenose

Viêm phổi điển hình

Hình ảnh viêm phổi thuỳ đỉnh phổi phải

Hình ảnh viêm thuỳ giữa phổi phải

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) trên x quang