Dextrocardia (tim lệch phải hoặc đảo ngược vị trí)

2012-07-04 10:44 AM
Dextrocardia là khuyết tật bẩm sinh, trong đó tim nằm ở phía bên phải của cơ thể, Có hai loại chính của dextrocardia: dextrocardia of embryonic arrest và dextrocardia situs inversus

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Dextrocardia là khuyết tật bẩm sinh, trong đó  tim nằm ở phía bên phải của cơ thể. Có hai loại chính của dextrocardia: dextrocardia of embryonic arrest (còn được gọi là cô lập dextrocardia ) và dextrocardia situs inversus.

Dextrocardia of embryonic arrest

Trong hình thức dextrocardia này, tim chỉ đơn giản là xa hơn về phải ngực hơn là bình thường. Nó thường được kết hợp với các khiếm khuyết nghiêm trọng của các bất thường tim và bệnh phổi liên quan.

Dextrocardia situs inversus

Dextrocardia situs inversus đề cập đến tim là một hình ảnh phản chiếu nằm ở phía bên phải. 

Dextrocardia được cho là xảy ra trong khoảng 1 trong 12.000 người.

Mặc dù thống kê với dextrocardia inversus situs không có bất kỳ vấn đề rối loạn y tế, một số ít khả năng bị một số vấn đềruột, thực quản, phế quản và các vấn đề tim. Một số những điều kiện này có thể đe dọa tính mạng nếu không được kiểm soát.

Chẩn đoán

Chẩn đoán hai hình thức bẩm sinh dextrocardia có thể được thực hiện bằng điện tâm đồ hoặc hình ảnh khác.

Kỹ thuật làm ECG trên dextrocardia

Kỹ thuật viên làm ECG không biết giải phẫu của bệnh nhân. Vô tình làm 12 chuyển đọa theo vị trí thông thường, điều này sẽ hiển thị một trục lệch.

Các vị trí chuyển đạo ECG khi làm phải được đặt ở các vị trí đảo ngược trên người với dextrocardia.

Dextrocardia (tim lệch phải hoặc đảo ngược vị trí)

Dextrocardia (tim lệch phải hoặc đảo ngược vị trí)