Nhịp nhanh trên thất: hình ảnh điện tâm đồ

2020-02-23 11:29 AM

Nhịp nhanh bộ nối, là phổ biến gây ra cơn nhịp nhanh kịch phát ở người trẻ, và có lẽ nó giải thích cho triệu chứng hồi hộp của bệnh nhân trước đây.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bệnh nhân nữ 26 tuổi, có những cơn hồi hộp trước đây, nay vào bệnh viện cấp cứu vì triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực. Tiến hành làm điện tâm đồ 12 chuyển đạo. Hình ảnh điện tâm đồ như sau.

Nhịp nhanh trên thất

Hình ảnh điện tâm đồ

Kết quả đọc điện tâm đồ

Nhịp tim nhanh với các phức bộ QRS hẹp, tần số 200 chu kỳ/ phút.

Không nhìn thấy sóng P.

Trục điện tim bình thường.

Các phức bộ QRS đều nhau.

Phức bộ QRS, đoạn ST và sóng T bình thường.

Giải thích lâm sàng

Đây là nhịp nhanh trên thất, và không nhìn thấy sóng P nên đây là nhịp nhanh bộ nối hoặc nhịp nhanh nút nhĩ thất.

Định hướng điều trị

Nhịp nhanh bộ nối là phổ biến gây ra cơn nhịp nhanh kịch phát ở người trẻ và có lẽ nó giải thích cho triệu chứng hồi hộp của bệnh nhân trước đây. Khi nhịp nhanh bộ nối xuất hiện, có thể điều trị bằng thao tác kích thích thần kinh phế vị: thao tác valsava, ấn nhãn cầu, xoa xoang cảnh, úp măt vào chậu nước lạnh.

Nếu không hiệu quả, tiêm blus adenosin tĩnh mạch. Thời gian bán hủy adenosin rất ngắn nhưng co thể gây đỏ bừng và cơn hen. Nếu adenosin vẫn không hiệu quả thì tiêm blus 5-10mg verapamil, thường sẽ đưa về nhịp xoang. Nếu không, sốc điện chuyển nhịp.