Điện tâm đồ ở bệnh nhân bị hạ thân nhiệt

2012-07-04 10:37 PM
Khi cân bằng giữa sản xuất nhiệt và mất nhiệt của cơ thể đối với sự mất nhiệt trong một thời gian kéo dài, hạ thân nhiệt có thể xảy ra, Hạ thân nhiệt do tai nạn thường xảy ra

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tiếp xúc với lạnh. Khi cân bằng giữa sản xuất nhiệt và mất nhiệt của cơ thể đối với sự mất nhiệt trong một thời gian kéo dài, hạ thân nhiệt có thể xảy ra. Hạ thân nhiệt do tai nạn thường xảy ra sau khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh mà không có đủ quần áo ấm, khô để bảo vệ. Những người leo núi trên núi Everest tránh hạ thân nhiệt bằng cách mặc quần áo chuyên ngành, thiết bị công nghệ cao được thiết kế cho gió, môi trường băng giá. 

Tuy nhiên, môi trường nhẹ hơn cũng có thể dẫn đến hạ thân nhiệt, tùy thuộc vào tuổi của một người, khối lượng cơ thể, chất béo cơ thể, sức khỏe tổng thể, và khoảng thời gian tiếp xúc với nhiệt độ lạnh. 

Các nguyên nhân khác. Một số bệnh như tiểu đường và tuyến giáp trạng, một số loại thuốc, chấn thương nghiêm trọng, hoặc sử dụng ma túy hoặc rượu đều tăng nguy cơ hạ thân nhiệt.

Điện tâm đồ ở bệnh nhân bị hạ thân nhiệt.

Điện tâm đồ ở bệnh nhân bị hạ thân nhiệt.