Hiện tượng Ashman trên điện tâm đồ

2012-07-05 08:26 AM
Nhịp Ashman được mô tả như phức bộ QRS dãn rộng theo sau là một khoảng RR ngắn trước đó là khoảng thời gian RR dài, Phức bộ QRS rộng này điển hình cho một block nhánh phải

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hiện tượng Ashman, còn được gọi là nhịp Ashman , mô tả một loại phức bộ nhịp nhanh rộng (nhịp nhanh của tim) thường thấy trong rung nhĩ.

Hiện tượng Ashman, còn được gọi là nhịp Ashman , mô tả một loại phức bộ nhịp nhanh rộng (nhịp nhanh của tim) thường thấy trong rung nhĩ. Nó thường được hiểu sai như là một phức hợp thất sớm.

Nhịp Ashman được mô tả như phức bộ QRS dãn rộng theo sau là một khoảng  RR ngắn trước đó là khoảng thời gian RR dài. Phức bộ QRS rộng này điển hình cho một block nhánh phải và được xem như một phức bộ dẫn truyền lệch hướng có nguồn gốc trên nút nhĩ thất, chứ không phải là phức bộ QRS bắt nguồn từ tâm thất phải hoặc trái. 

Hiện tượng Ashman xảy ra bởi vì thời gian của giai đoạn trơ của cơ tim tỷ lệ thuận với khoảng thời gian RR của chu kỳ trước đó. Một khoảng thời gian RR ngắn được kết hợp với một khoảng thời gian ngắn của điện thế thế hoạt động và ngược lại. Một chu kỳ RR dài sẽ kéo dài thời gian trơ của cơ tim sau đó, và nếu một chu kỳ ngắn theo sau, nhịp chấm dứt chu kỳ có thể dẫn truyền lệch hướng. Vì thời gian trơ của nhánh bên phải dài hơn bên trái, bó bên phải sẽ vẫn ở trong giai đoạn trơ khi xung nhịp trên thất đến hệ thống His-Purkinje, resulting in a complex with right bundle branch morphology.

Một ví dụ về kết quả điện tâm đồ trong hiện tượng Ashma

Một ví dụ về kết quả điện tâm đồ trong hiện tượng Ashma