Block nhĩ thất cấp 3: hình ảnh điện tâm đồ

2020-02-16 12:14 PM

Block tim hoàn toàn không có sự liên quan giữa sóng P và phức bộ QRS, nhịp thoát thất với phức bộ QRS giãn rộng, và biến đổi khác thường của sóng T

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bệnh nhân nữ 80 tuổi, thời gian gần đây thấy co những cơn chóng mặt, hoa mắt, ngày nay bệnh nhân lên cơn hoa mắt chóng mặt, ngã => vào cấp cứu.

Kết quả chụp x quang thấy vỡ xương chậu, kết quả điện tâm đồ thấy nhịp chậm. Bác sỹ ngoại khoa có chỉ định phẫu thuật càng sớm càng tốt. Bác sỹ gây mê thì không thống nhất. Hình ảnh điện tâm đồ của bệnh nhân:

Hình ảnh điện tâm đồ

Block nhĩ thất cấp 3

Kết quả đọc điện tâm đồ

Block A-V cấp 3.

Nhịp thất 45 chu kỳ/phút.

Giải thích lâm sàng

Bloc tim hoàn toàn không có sự liên quan giữa sóng P (nhip sóng P 70 chu kỳ/phút) và phức bộ QRS. Nhịp thoát thất với phức bộ QRS giãn rộng và biến đổi khác thường của sóng T. Không có giải thích gì hơn ở điện tâm đồ này.

Hướng điều trị

Trong tiền sử trước đây của bệnh nhân thiếu vắng sự gợi ý của nhồi máu cơ tim, bệnh nhân gần như chắc chắn là block tim mạn tính: ngã của bệnh nhân có thể hoặc không là kết quả của cơn adam-stock. Bệnh nhân cần được tạo nhịp vĩnh viễn, lý tưởng nhất đầu tiên là tạo nhịp tạm thời sau đó tạo  nhịp vĩnh viễn. Nếu tạo nhịp vĩnh viễn chưa thể làm ngay thì tạo nhịp tam thời là cần thiết để phẫu thuật.