Phụ nữ có thai: hình ảnh điện tâm đồ ngoại tâm thu thất

2020-02-15 04:06 PM

Ngoại tâm thu xuất hiện khá thường xuyên còn các vấn đề khác của điện tim đồ thì hoàn toàn bình thường, ngoại tâm thu thất rất phổ biến trong thời kỳ mang thai

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Điện tâm đồ được ghi nhận từ một người phụ nữ mang thai 25 tuổi có dấu hiệu nhịp tim bất thường. Nghe tim thai cho thấy một tiếng thổi tâm thu nhẹ nhưng các cơ quan khác bình thường.

Hình ảnh điện tâm đồ.

Hình ảnh điện tâm đồ

Kết luận điện tâm đồ

Nhịp xoang đều

Ngoại tâm thu thất

Trục bình thường

Phức hợp QRS và sóng T bình thường

Giải thích lâm sàng

Các ngoại tâm thu xuất hiện khá thường xuyên còn các vấn đề khác của điện tim đồ thì hoàn toàn bình thường. Ngoại tâm thu thất rất phổ biến trong thời kỳ mang thai, và tiếng thổi tâm thu cũng thường xuất hiện. Tim cô gần như chắc chắn bình thường.

Hướng điều trị

Thiếu máu là một nguyên nhân phổ biến gây ra tiếng thổi tâm thu. Nếu còn nghi ngờ về tiếng thổi thì siêu âm tim sẽ giải quyết được vấn đề này, nhưng điều này không cần phải được thực hiện ở tất cả các phụ nữ mang thai, nhịp xoang có ngoai tâm thu.

Tốt nhất là kiềm tra tiếng thổi sau khi sinh. Bệnh nhân cần được trấn an và ngoại tâm thu không cần điều trị.