Bệnh viện quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày: 2012-10-17

By member of dieutri.vn

Địa chỉ: 112AB Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.38888347; 8417403; 5161986; 35108910; 38418492; - Fax: 08.38418492.


Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ: 112AB Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38888347; 8417403; 5161986;  35108910; 38418492; - Fax: 08.38418492.