Bệnh viện huyện nhà bè Thành phố Hồ Chí Minh

2012-10-17 07:06 PM
Bệnh viện huyện nhà bè Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Đia Chỉ: 281A, Lê Văn Lương, Phước kiến, Nhà bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 084 8 37.815.558 - 37816570.

Điện thoại cấp cứu: 084 8 37816574.

Fax: 084 8 37817068.