Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương

2012-10-20 05:48 PM
Tổ chức ê kíp cấp cứu, điều trị kịp thời, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân nặng tại khoa, Bố trí nhân lực, giường bệnh, máy móc trang thiết bị y tế cần thiết sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Khoa chẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng

Khoa chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng là khoa cận lâm sàng có chức năng: Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học bằng các thiết bị X-Quang, siêu âm, cắt lớp, cộng hưởng từ,... và thực hiện các kỹ thuật nội soi, thăm dò chức năng,...

Khoa chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về kiểm soát bức xạ. Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

Bố trí buồng kỹ thuật thuận tiện và đảm bảo an toàn bức xạ cho người bệnh. Buồng đặt thiết bị có tia xạ phải có các thiết bị che chắn bảo vệ đúng quy định. Nguồn điện cấp phải an toàn, đủ công suất cho máy và thiết bị hoạt động.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn đúng chỉ định của bác sĩ lâm sàng, ưu tiên bệnh nhân cấp cứu.

Kiểm tra, đối chiếu người bệnh và phiếu yêu cầu trước khi thực hiện kỹ thuật để tránh nhầm lẫn, phim chụp phải đánh dấu Phải, Trái.

Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc phục vụ cấp cứu của người bệnh.

Bố trí bác sĩ, kỹ thuật viên thường trực 24/24 giờ theo quy định.

Trực tiếp hoặc phối hợp với các bác sĩ lâm sàng thực hiện kỹ thuật, thủ thuật đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Tất cả máy, thiết bị phải có lý lịch, quy trình vận hành, phân công người phụ trách, có lịch bảo dưỡng định kỳ.

Nhân viên trong thời gian ở khoa phải đeo liều kế, không bỏ vị trí làm việc khi máy, thiết bị đang hoạt động. Khi phát hiện máy có sự cố phải ngắt ngay nguồn điện và báo cáo người có trách nhiệm để giải quyết, không được tự động sửa chữa.

Trả kết quả đúng thời gian quy định, thực hiện lưu giữ, ghi chép sổ sách thống kê, báo cáo theo quy định của Viện và Bộ Y tế.

Lưu giữ, bảo quản phim, hình ảnh điển hình phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Khoa nhiễm khuẩn tổng hợp

Khoa nhiễm khuẩn tổng hợp là khoa lâm sàng có chức năng: Tiếp nhận khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị bệnh do vi khuẩn, ký sinh trùng, các bệnh nhiễm trùng chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh.

Khoa nhiễm khuẩn tổng hợp thực hiện nhiệm vụ theo quy chế khoa Lâm sàng, khoa Truyền nhiễm trong Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

Tổ chức tiếp đón, khám, chẩn đoán, điều trị liên tục, kịp thời không đùn đẩy, gây khó cho người bệnh. Thường xuyên bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức chăm sóc người bệnh theo chế độ và đảm bảo việc cách ly tránh lây lan theo quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức hội chẩn tại viện, liên viện và tham gia hội chẩn ngoại viện, sẵn sàng chi viện cấp cứu khi có tai nạn, ngộ độc, thảm họa, dịch bệnh hàng loạt xảy ra.

Tiến hành các kỹ thuật, thủ thuật trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, áp dụng các kỹ thuật mới, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến theo quy định của Bộ Y tế.

Thực hiện việc lưu giữ, ghi chép sổ sách, hồ sơ bệnh án và thống kê báo cáo theo quy định của Viện và của Bộ Y tế.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Khoa chống nhiễm khuẩn

Khoa Chống nhiễm khuẩn là khoa cận lâm sàng có chức năng: Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, trang thiết bị y tế, buồng bệnh và chất thải; Giám sát, kiểm tra đôn đốc các khoa, phòng thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn và xử lý chất thải bệnh viện.

Khoa Chống nhiễm khuẩn thực hiện nhiệm vụ quy định trong quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và quy chế xử lý chất thải bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn: Dụng cụ, trang thiết bị y tế, buồng bệnh, chất thải theo quy định của Bộ Y tế.

Giám sát, kiểm tra, đôn đốc các khoa, phòng thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định của Bộ Y tế.

Kiểm tra, giám sát cán bộ, viên chức thực hiện đúng kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn dinh dưỡng.

Lập kế hoạch, dự trù vật tư, thiết bị, dụng cụ, hóa chất phục vụ cho công tác chống nhiễm khuẩn.

Tham gia đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Thường xuyên bố trí đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hóa chất thực hiện khử khuẩn, tiệt trùng kịp thời (24/24 giờ) cả khi có dịch cũng như khi không có dịch.

Phối hợp với khoa xét nghiệm định kỳ hoặc đột xuất nuôi cấy vi khuẩn: Buồng thủ thuật, phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt, buồng xét nghiệm, dụng cụ làm thủ thuật, tay của người làm thủ thuật, nơi chế biến thức ăn, tay của nhân viên nấu ăn, dụng cụ chia thức ăn, ....

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Khoa cấp cứu - điều trị tích cực

Khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực là khoa lâm sàng, có chức năng: Tiếp nhận khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện bệnh nhân cấp cứu nặng có chức năng sống bị đe dọa cần thiết phải hỗ trợ bằng các thiết bị kỹ thuật y tế đặc biệt thuộc lĩnh vực các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới.

Khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực có nhiệm vụ thực hiện quy chế của khoa Lâm sàng, Hồi sức cấp cứu trong Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của Khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

Tổ chức ê kíp cấp cứu, điều trị kịp thời, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân nặng tại khoa. Bố trí nhân lực, giường bệnh, máy móc trang thiết bị y tế cần thiết sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu vào khoa bất cứ thời gian nào.

Tổ chức hội chẩn tại viện, liên viện và tham gia hội chẩn ngoại viện, sẵn sàng chỉ viện cấp cứu khi có tai nạn, ngộ độc, thảm họa, dịch bệnh hàng loạt.

Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật trong cấp cứu, thăm dò chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện bệnh nhân nặng theo quy định của Bộ Y tế.

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, ứng dụng các kỹ thuật mới, chỉ đạo tuyến theo quy định của Bộ Y tế.

Thực hiện việc ghi chép, lưu giữ sổ sách, hồ sơ bệnh nhân và thống kê, báo cáo theo quy định của Viện và của Bộ Y tế.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Khoa xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm là khoa cận lâm sàng, có chức năng: Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, vi sinh, ký sinh trùng, sinh học phân tử, miễn dịch....phục vụ cho việc chẩn đoán, xác định nguyên nhân gây bệnh, theo dõi diễn tiến của bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Khoa xét nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong Quy chế khoa cận lâm sàng do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

Thường xuyên bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cả trong và ngoài giờ.

Tiếp nhận, bảo quản bệnh phẩm bệnh nhan nội, ngoại trú, lấy bệnh phẩm một số xét nghiệm theo quy định. Tiến hành kỹ thuật xét nghiệm đúng quy trình kỹ thuật, kết quả xét nghiệm phải chính xác, trung thực, không nhầm lẫn.

Kết quả xét nghiệm phải được kiểm tra, ghi đầy đủ trên phiếu xét nghiệm và sổ theo dõi theo quy định. Phải trả kết quả xét nghiệm kịp thời nhất là các xét nghiệm của bệnh nhân cấp cứu, ngoại trú.

Quản lý chặt chẽ hóa chất, thuốc thử, sinh phẩm, hạn chế thất thoát, hư háng trong quá trình làm xét nghiệm.

Thực hiện đúng quá quy định về bảo hộ lao động va an toàn khi tiến hành xét nghiệm.

Lưu giữ, xử lý bệnh phẩm, tiêu bản đã xét nghiệm, xử lý bệnh phẩm còn lại theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế quy định.

Chi viện cấp cứu kịp thời khi có tai nạn, ngộ độc, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh xảy ra hàng loạt.

Quản lý máy, thiết bị đúng quy định: Máy phải có hồ sơ lý lịch, bảng hướng dẫn sử dụng, phân công người sử dụng, bảo quản và định kỳ bảo dưỡng.

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật mới, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến theo quy định của Bộ Y tế.

Thực hiện ghi chép, lưu giữ sổ sách, thống kê, báo cáo theo quy định của Viện và Bộ Y tế

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Khoa dược

Khoa Dược là khoa cận lâm sàng có chức năng: Cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao phục vụ điều trị nội, ngoại trú, phòng chống dịch và chi viện cho tuyến dưới theo yêu cầu của Bộ Y tế. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng thuốc hợp lý an toàn theo quy chế dược chính của Bộ Y tế.

Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

Xây dựng, kế hoạch, thực hiện cung ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao cho các khoa phòng kịp thời, đúng chủng loại, đủ số lượng với chất lượng tốt.

Tổ chức đấu thầu, xuất nhập thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước (kể cả thuốc, hóa chất từ nguồn viện trợ, tài trợ, chương trình, dự án).

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thông tin kịp thời về thuốc cho cán bộ viên chức.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm an toàn, hợp lý, sử dụng vật tư y tế tiêu hao tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện kiểm kê thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao theo quy định Nhà nước: Hàng tháng đối với Khoa Dược, 2 lần trong năm đối với các khoa, phòng, tiến hành kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu.

Lập sổ sách theo dõi, bàn giao, thống kê, báo cáo theo quy định.

Thuốc gây nghiện, hướng thần phải được cung ứng, quản lý bảo quản và sử dụng theo đúng quy chế quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần.

Thực hiện công tác dược lâm sàng, phát hiện kịp thời những phản ứng có hại của thuốc.

Tổ chức thực hiện và quản lý Nhà thuốc bệnh viện đúng theo quy định.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Khoa huyết học truyền máu

Khoa Huyết học truyền máu là một khoa cận lâm sàng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện triển khai các nhiệm vụ của huyết học và truyền máu phục vụ cho công tác khám – chữa bệnh của bệnh viện, nghiên cứu khoa học về ngành Huyết học- truyền máu, ứng dụng các kỹ thuật mới, tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế.

Khoa huyết học truyền máu thực hiện nhiệm vụ trong qui chế khoa cận lâm sàng do Bộ y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật.

 Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật của ngành Huyết học – Truyền máu.

Trực tiếp quản lý, hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách.

Thường xuyên bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hoá chất, sinh phẩm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cả trong và ngoài giờ.

Tiếp nhận, bảo quản bệnh phẩm bệnh nhân nội, ngoại trú, lấy bệnh phẩm một số xét nghiệm theo qui định. Tiến hành kỹ thuật xét nghiệm đúng qui trình, kết quả xét nghiệm phải chính xác, trung thực, không nhầm lẫn.

Đảm bảo dự trữ, cung cấp máu và chế phẩm của máu đầy đủ, kịp thời.

Đảm bảo an toàn về truyền máu và chế phẩm của máu trong bệnh viện theo đúng qui định.

Kết quả xét nghiệm phải được kiểm tra, ghi đầy đủ trên phiếu xét nghiệm và sổ theo dõi theo qui định, trả kết quả xét nghiệm kịp thời nhất là các bệnh nhân cấp cứu, ngoại trú.

Quản lý chặt chẽ hoá chất, thuốc thử, hạn chế thất thoát hư háng trong quá trình làm xét nghiệm.

Thực hiện đúng qui định về bảo hộ lao động và an toàn lao động.

Lưu giữ, xử lý bệnh phẩm, tiêu bản đã xét nghiệm theo đúng qui trình kỹ thuật của Bộ y tế qui định.

Chi viện, cấp cứu kịp thời khi có tai nạn, thảm hoạ, thiên tai, dịch bệnh xảy ra hàng loạt.

Quản lý máy, thiết bị đúng qui định: Có hồ sơ lý lịch, bảng hướng dẫn sử dụng, phân công người sử dụng và bảo quản, định kì bảo dưỡng

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kĩ thuật mới.

Thực hiện ghi chép, lưu giữ sổ sách, thống kê, báo cáo theo đúng qui định của viện và Bộ y tế.

Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với công chức – viên chức và quản lý tài sản, tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện phân công.

Khoa khám bệnh

Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng có chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú, chọn lọc bệnh nhân vào điều trị nội trú; hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người bệnh.

Khoa Khám bệnh có nhiệm vụ thực hiện quy chế của khoa lâm sàng trong Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của Khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực phẩm chất của người cán bộ y tế.

Tổ chức đón tiếp bệnh nhân, bố trí bệnh nhân vào các buồng khám, kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới cho người bệnh, người nhà.

Tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ. Sẵn sàng đón tiếp, khám, cấp cứu, theo dõi sát bệnh nhân tại khoa.

Bố trí khu vực khám bệnh, phòng chờ, phòng cấp cứu liên hoàn, hợp lý để tránh lây nhiễm, giảm phiền hà cho người bệnh.

Tham gia phòng chống dịch, thiên tai, thảm họa theo sự phân công của Giám đốc.

Lập hồ sơ bệnh án ban đầu cho bệnh nhập viện, thực hiện vận chuyển người bệnh đến khoa điều trị và bàn giao đầy đủ hồ sơ bệnh án ban đầu cho khoa điều trị.

Báo cáo kịp thời cho Phòng kế hoạch tổng hợp những trường hợp bệnh nặng nguy hiểm hoặc phát hiện những sai sót của tuyến dưới.

Thực hiện ghi chép, lưu trữ sổ sách, hồ sơ, bệnh án và thống kê, báo cáo kết quả khám chữa bệnh tại khoa theo quy định của Viện và Bộ Y tế.

Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức khám, điều trị ngoại trú cho bệnh nhân chuyên khoa.

Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế theo quy định của Bộ Y tế.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Khoa viêm gan

Khoa Viêm gan là khoa lâm sàng có chức năng: Khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân viêm gan (Trừ viêm gan do vi khuẩn và ký sinh trùng).

Khoa Viêm gan thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế của Khoa Lâm sàng trong quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực phẩm chất của người cán bộ y tế.

Tổ chức đón tiếp, khám, chẩn đoán, điều trị và theo dõi chăm sóc bệnh nhân đúng theo chế độ quy định trong suốt thời gian bệnh nhân nằm điều trị tại khoa.

Đảm bảo việc cách ly bệnh nhân theo quy định, tránh lây lan.

Bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ tại khoa theo quy định.

Thực hiện hội chẩn tại viện, liên viện và tham gia hội chẩn ngoại viện. Tham gia phòng chống dịch, thiên tai, thảm họa theo sự phân công của Giám đốc.

Tiến hành các kỹ thuật, thủ thuật trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh theo quy định.

Phối hợp với Khoa khám bệnh thực hiện việc khám, theo dõi điều trị ngoại trú cho bệnh nhân viêm gan tái khám.

Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế theo quy định

Thực hiện ghi chép, lưu trữ sổ sách, hồ sơ bệnh án và thống kê báo cáo theo quy định.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Khoa virus - ký sinh trùng

Khoa Virút Ký sinh trùng là khoa lâm sàng có chức năng: Tiếp nhận khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus, ký sinh trùng (Trừ virus viêm gan).

Khoa Virut – Ký sinh trùng thực hiện nhiệm vụ theo quy chế khoa Lâm sàng, Khoa Truyền nhiễm trong Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.

Tổ chức tiếp đón, khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời cho người bệnh. Thường xuyên bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức chăm sóc người bệnh theo chế độ và đảm bảo việc cách ly tránh lây lan theo quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức điều trị ngoại trú cho bệnh nhân HIV/AIDS, kết hợp tư vấn, tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Tổ chức hội chẩn tại viện, liên viện và tham gia hội chẩn ngoại viện, sẵn sàng chi viện cấp cứu khi có tai nạn, ngộ độc, thảm họa dịch bệnh hàng loạt xảy ra.

Tiến hành các kỹ thuật, thủ thuật trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Thực hiện việc lưu giữ, ghi chép sổ sách, hồ sơ bệnh án và thống kê báo cáo theo quy định của Viện và của Bộ Y tế.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Khoa dinh dưỡng

Khoa dinh dưỡng là khoa chuyên môn, có chức năng tổ chức, thực hiện công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện theo đúng các quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

 Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

Giáo dục truyền thống về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

Địa chỉ: Số 78, Đường Giải Phóng, Hà Nội, Việt nam.

Điện thoại: (84-4).35763491, Fax: (84-4).35764305.

Bài mới nhất

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt

Tập trung mắt: điều hòa điều tiết mắt

Điều tiết và độ mở của đồng tử: điều hòa tự động thần kinh tự động của mắt

Lác mắt: tổn thương điều hợp của mắt

Thị giác từ hai mắt: hợp nhất các hình ảnh

Chuyển động mắt theo đuổi: chú ý các đối tượng chuyển động

Cử động định hình của mắt: cử động làm cho mắt tập trung

Cử động vận nhãn: thần kinh chi phối cử động của mắt

Vỏ não thị giác sơ cấp: hậu quả của sự loại bỏ vỏ não

Phát hiện mầu sắc bằng tương phản mầu sắc

Quá trình phân tích hình ảnh quan sát: trung khu thần kinh của sự kích thích