Khoa y học cổ truyền Bệnh viện đại học y dược TPHCM

2012-10-18 06:36 AM
Bệnh viện Y Dược cổ truyền đạt giải nhì từ Hội thi Tuyên truyền Quy tắc ứng xử lần I do Sở Y tế phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức, Đây cũng là kỹ năng rèn luyện Y Đức, đòi hỏi cán bộ ngành Y cần có lương tâm và trách nhiệm

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trong nghề Y, công việc chữa bệnh cứu người đòi hỏi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phải được coi trọng, nhất là thấm nhuần 12 điều Y – Đức của ngành.

Ngày 03-09-1998, Khoa Y Học cổ truyền được thành lập trên cơ sở Trường Trung Học Y Học Cổ Truyền Tuệ Tĩnh II và Bộ môn Y Học Dân Tộc, Khoa Y, Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. 

Ban Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền đã chỉ đạo các khoa, phòng triển khai hàng ngày thông qua giao ban và lồng ghép vào công tác thi đua hàng tháng của Bệnh viện. Những câu giáo huấn được lồng vào khung treo tại các khoa, phòng nơi dễ nhìn, dễ đọc để nhắc lại 12 điều y đức cho toàn nhân viên. Bên cạnh, Bệnh viện đã phát động phong trào thi đua bằng những mô hình thiết thực nhằm khuyến khích chăm lo đời sống cán bộ công chức, viên chức về vật chất, tinh thần để nhân viên yên tâm đem hết sức mình phục vụ người bệnh, góp phần thiết thực nâng cao Y – Đức  nghề nghiệp.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền đạt giải nhì từ Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử” lần I do Sở Y tế phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức. Đây cũng là kỹ năng rèn luyện Y – Đức, đòi hỏi cán bộ ngành Y cần có lương tâm và trách nhiệm. Kết quả này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ giúp cán bộ công nhân viên của Bệnh viện mà còn lan tỏa trong toàn ngành Y tế, giúp mỗi nhân viên tự ý thức lại bản thân, nghề nghiệp mình một cách sâu sắc hơn, từ đó để có những ứng xử chuẩn mực trong nghề, tạo niềm tin cho người dân.

Địa chỉ: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Số điện thoại: (08) 38442 756.