Bệnh viện Nông Nghiệp Khu vực I Hà nội

2012-10-21 04:28 PM
Đào tạo cán bộ chuyên môn và quản lý bệnh, cán bộ xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Bệnh viện Nông nghiệp là bệnh viện đa khoa hạng I đầu ngành về y tế của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.   

Chức năng

Tiếp nhận khám, phát hiện, quản lý, điều trị bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho cán bộ công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và nhân dân khu vực Hà Nội và các tỉnh.

Tham gia đào tạo cán bộ, làm công tác chỉ đạo tuyến đối với các Bệnh viện trong ngành.

Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để phục vụ sức khoẻ cán bộ, nhân dân.

Nhiệm vụ

Công tác khám chữa bệnh

Khám, chữa bệnh và khám sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT .

Tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, khám, phát hiện và điều trị bệnh cho bệnh nhân xung quanh và các các tuyến chuyển đến.

Khám sức khỏe định kỳ, tuyển sinh cho các cơ quan, đơn vị, trường học trong và ngoài ngành Nông nghiệp, khám sức khỏe cho các đối tượng đi công tác, học tập, lái xe, lao động ở nước ngoài và kết hôn với người nước ngoài.

Tham gia khám giám định y khoa, giám định pháp y theo yêu cầu của các Hội đồng Giám định Y khoa và của Pháp luật.

Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng cộng đồng.

Phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn để phát hiện và dập tắt dịch.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ Y tế.

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, cụ thể: 

Xây dựng phác đồ thích hợp điều trị một số bệnh phổ biến, hay gặp.

 Áp dụng phương pháp phát hiện bệnh sớm đối với những bệnh thường gặp có khả năng điều trị bệnh có tỷ lệ khỏi cao.

Tiến hành ghi nhận, nghiên cứu dịch tễ học một số bệnh hay gặp, nhằm phát hiện căn nguyên, các yếu tố ảnh hưởng... là cơ sở cho chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa bệnh.

Chủ trì và tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp.

Tổ chức các Hội nghị khoa học cấp Bệnh viện, trong khu vực, trong ngành tại Bệnh viện.

Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và với nước ngoài theo sự phân công.

Đào tạo cán bộ

Là cơ sở thực hành cho học sinh, sinh viên cácTrường Đại học Y, Cao đẳng, Trung học Y, Dược.

Tham gia đào tạo cán bộ y tế ở bậc  Đại học, Cao đẳng, Trung học về chuyên ngành Y.

Đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức trong Bệnh viện.

Đào tạo cán bộ chuyên môn và quản lý bệnh, cán bộ xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Nhận các thực tập sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện.

Chỉ đạo tuyến

Chỉ đạo tuyến dưới về công tác dự phòng, chẩn đoán, điều trị và các hoạt động phòng chống bệnh.

Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới.

Theo dõi, giám sát các hoạt động y tế tuyến dưới trong khu vực được phân công.

Tham gia hỗ trợ tuyến dưới tổ chức triển khai các chương trình, dự án về phòng chống bệnh.

Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe.

Tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Hợp tác quốc tế

Chủ động khai thác, thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ với các cơ sở khám chữa bệnh; xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế về dịch vụ y tế theo qui định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Bệnh viện; cử cán bộ, học viên đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; nhận giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Bệnh viện; quản lý đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của Bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về lĩnh vực thuộc phạm vi của Bệnh viện quản lý theo qui định của pháp luật.

Quản lý bệnh viện

Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế hoạt động của Bệnh viện, thực hiện quy chế dân chủ theo quy định.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện: Nhân lực, Tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế.

Quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế cho từng tổ chức trực thuộc và triển khai thực hiện.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng khoa, phó Trưởng khoa, Trưởng phòng, phó Trưởng phòng theo tiêu chuẩn Bệnh viện hạng I.

Tổ chức, thực hiên nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện, từng bước cải tiến hạch toán thu theo quy định của pháp luật.

Tạo thêm nguồn kinh phí cho bệnh viện từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 3861 5320. Fax: (844) 3861 5320.