Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh

2012-10-17 09:24 PM
Địa chỉ 155b Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TPHCM, Điện thoại 08 39317381, Fax 08 39312712

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ: 155b Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TPHCM.

Điện thoại: (08) 39317381.

Fax: (08) 39312712.