Trung tâm Y Tế Huyện Thanh Trì

11/2/2012 10:32:00 AM
Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại: 08 4 38615282.

Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Điện thoại: 08 4 38615282.