Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

10/20/2012 7:45:24 PM
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, sản xuất chế phẩm máu, thực hiện việc thu gom, sàng lọc, cung cấp máu và các sản phẩm máu, nghiên cứu khoa học, đào tạo.

Ngày thành lập đơn vị - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được thành lập ngày 08 - 03 -  2004 theo quyết định số 31/2004/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiền thân của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là Viện Huyết học - Truyền máu nằm trong Bệnh viện Bạch Mai được thành lập ngày 31 - 12 - 1984 theo quyết định số 1531/BYT - QÐ của Bộ Y tế trên cơ sở là khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Viện Huyết học - Truyền máu TW có chức năng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, sản xuất chế phẩm máu, thực hiện việc thu gom, sàng lọc, cung cấp máu và các sản phẩm máu, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hướng dẫn. chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống Huyết học - Truyền máu trong phạm vi cả nước, thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Huyết học - Truyền máu theo quy định của pháp luật.

Trụ sở (hiện tại): Phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
Ðiện thoại: (04) 37821895. Fax: (04) 8.685.582.