Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

2012-10-17 10:37 PM
Xét nghiệm chẩn đoán sinh học lâm sàng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các sản phẩm công nông nghiệp khác.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nghiên cứu vi sinh, miễn dịch, dịch tễ học, sinh học phân tử các bệnh nhiễm trùng.

Chỉ đạo phòng chống các bệnh dịch bao gồm một số bệnh nguy hiểm (tả, thương hàn, sốt xuất huyết, dịch hạch, viêm não) và chỉ đạo thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia triển khai ở khu vực phía Nam.

Phòng chống sốt xuất huyết.

Giám sát HIV/AIDS

Tiêm chủng mở rộng (bao gồm: Thanh toán bại liệt, Loại trừ uốn ván sơ sinh, Sởi,...)

Xét nghiệm chẩn đoán sinh học lâm sàng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các sản phẩm công nông nghiệp khác.

Sản xuất vắc xin (ngừa lao, phòng dại) và một số sinh phẩm chẩn đoán các bệnh nhiễm khuẩn.

Ðào tạo tiến sĩ chuyên ngành vi sinh y học. Ðào tạo nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ về các chuyên ngành: vi sinh, miễn dịch, dịch tễ và y học dự phòng.

Ðào tạo tiến sĩ chuyên ngành vi sinh y học. Ðào tạo nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ về các chuyên ngành: vi sinh, miễn dịch, dịch tễ và y học dự phòng.

Hợp tác quốc tế nhằm phát triển các công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.

Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 38230352, Fax: (84-4) 38231419.