Bệnh viện Quận 9 TP Hồ Chí Minh

2012-10-17 11:31 AM
Địa chỉ: Khu phố 2 Lê Văn Việt,Quận 9 ,TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 083.8973628.

Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ: Khu phố 2 Lê Văn Việt,Quận 9 ,TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 083.8973628.