Viện Y Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh

2012-10-17 08:32 PM
Nghiên cứu nâng cao nền tảng sứa khoẻ và điều trị các chứng bệnh sở trường y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại đối diện với các bệnh xã hội và thời đại.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Lĩnh vực hoạt động

Thừa kế, phát huy y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại góp phần xây dựng nền Đông y hiện đại. 

Nghiên cứu nâng cao nền tảng sứa khoẻ và điều trị các chứng bệnh sở trường y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại đối diện với các bệnh xã hội và thời đại.

Bồi dưỡng y học cổ truyền góp phần đào tạo thầy thuốc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Xây dựng mô hình Trường - Viện và mô hình hợp tác Viện - Hội trong đào tạo bồi dưỡng. Chỉ đạo tuyến đối với các bệnh viện Y học cổ truyền các tỉnh phíaNam. Xây dựng mô hình Viện - Bệnh viện y học cổ truyền.

Tuyên truyền y học cổ truyền trong và ngoài nước và hợp tác quốc tế.

Khám chữa bệnh

Khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân bằng phương pháp Y học dân tộc.

Tham gia phòng chống dịch, phòng, chống bệnh xã hội, bảo vệ bà mẹ trẻ em bằng các phương pháp dân tộc.

Dành riêng một số giường để thu dung các bệnh nhân cần thiết cho các đề tài nghiên cứu. Ngòai phương pháp Y học dân tộc, Viện cần tận dụng cả phương pháp Y học hiện đại để đánh giá kết quả chẩn đoán và chữa bệnh bằng phương pháp y học dân tộc.

Địa chỉ: 273-275 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 3844 3047 - (08) 3842 2193.
Fax : (08) 38445954.